Вход
София
Времето в София 1 o C

Грандиозен скандал! Иво Прокопиев точи 56 млн. лв. от парите ни за пенсия чрез "Доверие" и "Алианц"

ИЗВЪНРЕДНО
ПОЛОЖЕНИЕ
Излекувани: 11
Починали: 8
Заразени: 338

Грандиозен скандал! Иво Прокопиев точи 56 млн. лв. от парите ни за пенсия чрез "Доверие" и "Алианц"

на 19.12.2014
20907
25
Грандиозен скандал! Иво Прокопиев точи 56 млн. лв. от парите ни за пенсия чрез "Доверие" и "Алианц"
Автор: ПИК
19.12.2014
25
20907

Поне 56 млн. лева от парите ни за втора пенсия са потънали в проекти на Иво Прокопиев за строителство на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници). Те са инвестирани от пенсионно-осигурителните дружества „Доверие” и „Алианц” чрез изкупуването на три облигационни емисии, чиято цел е била финансирането на строителството на фотоволтаични централи. Това разкрива в. "Телеграф" в свое разследване.

В единия случай обаче инвестициите са доказано незаконни, защото не е изпълнено задължението облигациите, купени от пенсионните дружества, да бъдат качени на борсата. Така вложените от тях средства в размер на 12 млн. лева реално са отишли на вятъра, разкри разследване на „Телеграф”. Отделно в момента тече и процедура, с която задължено лице по емисията, т.е. юридическото лице, което трябва да изплаща облигационния заем, става дружество, чийто нов собственик ще е регистрирана в Холандия фирма с едва 18 000 евро.

436 млн. лева по другите две облигационни емисии пък са отишли във фирма, собственост на кипърска офшорка. Губещи от всичко това са хората, решили да се доверят на „Доверие” и „Алианц” да управляват и умножават парите им, за да могат един ден да вземат сносна допълнителна пенсия.

Началото

Цялата схема по източването на парите започва през декември 2009 г., когато едно от дружествата, свързани с Прокопиев - „Алфа енерджи холдинг”, сключва облигационен заем в размер на 6 173 000 евро (12 037 350 лева) за строителството на фотоволтаици. За целта емитира облигации, като 59,94% от тях са изкупени от Пенсионно осигурително дружество „Алианц България“ (32,4%) и Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” (27,54%). Така първата финансира проекта на „Алфа енерджи холдинг” с 2 млн. евро, а втората - с 1,7 млн. евро. Самата „Алфа енерджи холдинг” е учредена само 9 месеца преди емисията и е 100% собственост на „Соларпро холдинг” АД, основния дял, в която държат все дружества от кръга на Прокопиев. Това са инвестиционният посредник „Булброкърс” ЕАД (19 145 901 акции), „Алфа фйнанс холдинг” (9 553 411 акции) и дъщерното дружество на „Каолин” АД - „Солар венчърс“ ЕООД (2 374 777 акции). Като гаранция по заема са заложени активи на „Алфа енерджи холдинг” и нейни вземания по договори за производство на енергия, като общата оценка на обезпечението поне на документи възлиза на 119% от облигационния заем. Дотук нещата изглеждат в рамките на нормалното, но...

Извън закона

Съгласно Кодекса за социално осигуряване облигациите, които се купуват от пенсионните дружества, трябва да бъдат пуснати на борсата за публично предлагане в 6-месечен срок от емисията, за да бъде легална инвестицията им. Това обаче и до ден-днешен не е станало и е абсолютно невъзможно да се случи, което прави незаконна инвестицията на пенсионните дружества. Причината е, че Комисията за финансов надзор (КФН) не е одобрила проспекта на „Алфа енерджи холдинг”, с който облигациите му да бъдат допуснати до търговия на

регулирания пазар. Решението на КФН е от 29 септември 2010 г., а мотивите за отказа е фактът, че дружеството -емитент не отговаря на изискванията на Търговския закон - да са изтекли поне 2 г. от вписването му в Търговския регистър и да има поне два годишни счетоводни отчета, приети от общото събрание на акционерите. По-късно „Алфа енерджи холдинг” прави повторен опит да качи на борсата облигациите на борсата и така да изпълни законовите текстове, но впоследствие само се отказва от това. Така в крайна сметка губещи са пенсионните фондове, които са инвестирали парите на осигурените лица в облигации, чиято стойност в момента е нулева. Едва ли има инвеститор, който да се навие да ги купи, което пък означава, че парите на вложителите са отишли на вятъра.

Врътки

Междувременно „Алфа енерджи холдинг” започва да прави поредица от врътки. През декември 2012 г. банката-довереник по заема свиква общо събрание на облигационерите. Дневният ред предвижда инвеститорите да дадат съгласие вместо „Алфа енерджи холдинг” емисията да се води на името на дъщерната й фирма „Алфа енерджи”, която пък от своя страна да бъде изкупена от регистрираната в Холандия „Грийн бърд инвестмънтс“ BV или друго дружество, свързано с „Грийн бърд инвестмънт”. От поканата за свикване на общото събрание става ясно, че прехвърлянето на собствеността е трябвало да бъде реализирано най- късно в края на март 2013 г. Дали това е станало засега не е ясно, защото не са изтекли сроковете за актуализирането на информацията във фирмените регистри.

Справка в холандския търговски регистър показва, че „Грийн бърд инвестмънтс“ BY е създаден на 24 юни 2010 г. и е с минималния изискван капитал за такъв вид фирма - 18 000 евро (бел.р. BV е правна форма, означаваща ограничено дружество). Проверката в регистъра показва, че то е най-ниското звено от цяла верига дружества, регистрирани на един и същи адрес в Амстердам и управлявани от една и съща фирма, която се води на същия адрес. На върха на веригата пък стои дружество, което вече е заличено от Търговския регистър, защото е фалирало (виж карето).

Зад граница

Не по-малко фрапиращо е и положението при другите два облигационни заема. Те са емитирани от дружеството „Пи Ви инвестмънтс” ЕАД през май 2012 г. Първата е в размер на 16 470 000 евро (32 116 500 лева) и е за строителството на фотоволтаична централа в Добрич. Втората е за 5 904 000 евро (11 512 800 лева) и е за фотоволтаична централа „Перун”. И двете емисии са изкупени на 100% от доброволните, професионалните и универсалните пенсионни фондове на „Алианц” и „Доверие”. Подобно на предния случай и тук задължителният 6- месечен срок за качването на облигациите на борсата вече е изтекъл, но в този случай процедурата все пак е била отворена преди края му. КФН обаче тепърва предстои да вземе решение дали облигациите могат да се листнат на борсата или не. Това означава, че въпросът дали инвестициите са законни още виси.

„Пи Ви инвестмънтс” ЕАД е собственост на „Алтернатив инвестмънтс” ЕАД. То от своя страна принадлежи на 100% на кипърската офшорка “Джи.Ай.Ар.Ий Глобал Инфрастракчър Риъл Истейт Фънд Лимитид”, която отново води до Иво Прокопиев. Според публикации в пресата тя е свързана с енергийния олигарх.

Цигания

Според експерти и трите облигационни емисии следват като модел добре познатите схеми за източване на ДДС. „Прокопиев реално копира схемите за източване на ДДС, където всички задължения се прехвърлят на безимотен циганин. В случая циганинът са офшорките”, коментираха те.

Фирмата майка в Амстердам фалирала

“Грийн бърд инвестмънтс” BY е 100% собственост на „Грийн бърд холдинг” BV (също с капитал 18 000 евро и регистрирано няколко дни по-рано - на 8 юни 2010 г.), което пък е

еднолична собственост на „Солар парк Девня” BV. Последното дружество отново е с капитал 18 000 евро и е регистрирано на 16 април 2010 г. - месец след като едноличният му собственост - „Инфинити енерджи холдинг” BV обявява, че ще строи соларен парк край Девня. Самото „Инфинити енерджи холдинг” е регистрирано на 1 декември 2009 г. - две седмици преди емитирането на облигационния заем от страна на “Алфа енерджи холдинг”.

За разлика от останалите фирми надолу по веригата „Инфинити” разполага с капитал 5 018 000 евро, но основният акционер в него вече е заличен от холандския търговски регистър, защото е фалирал. Според данните в регистъра „Инфинити енерджи холдинг” BV е бил собственост на R.I.G инвестмънтс NV (бел.р. NV е абревиатура за публично ограничено дружество), което е заличено, считано от 5 ноември 2012 г., тъй като е обявено във фалит, а последният му отчет е от 2009 г.

Зелените инвестиции надуха тока, спират ги

Инвестициите във възобновяеми източници вече са доста рискови след като електроенергийният системен оператор нареди да започне изключването на зелените централи, които се размножиха неконтролируемо и дебалансираха системата. Това реално означава, че започнати инвестиции може да не бъдат довършени, а готовите централи може да не генерират очакваните приходи. Така тези, които са влагали пари във фотоволтаици, може да пият една студена вода. В момента цялата енергийна система е на ръба и има огромен излишък от мощности. Енергията от ВЕИ задължително по закон трябва да се изкупува, а цените са направо космически.

В резултат са спрени огромно количество мощности в тецове, а 1500 миньори са в принудителен отпуск. Това накара държавата да вземе спешни мерки, за да предотврати фалити и затваряне на централи. Една от тях е ВЕИ, които не са се вързали онлайн към диспечерите, да бъдат спрени. Такива са приблизително 40% от тези централи. Скъпата енергия от ВЕИ пък бе една от основните причини за шоковото поскъпване на тока миналото лято.

Бизнесменът и фондовете в здрав съюз

Облигационните заеми за строителство на централи далеч не са единственото бизнес поприще, където се преплитат интересите на пенсионните фондове на „Доверие” и „Алианц” с тези на енергийния бос Иво Прокопиев. Справка във фирмените регистри показва, че двете компании инвестират в дружества на олигарха от няколко години. Така например Д1 [Ф,.Доверие”, ППФ „Доверие” и УПФ „Доверие” притежават общо 4 119 450 акции от капитала на фирмата на Прокопиев „Каолин” АД. От „Алианц” са инвестирали по-скромно - едноименните доброволен пенсионен фонд и задължителен универсален пенсионен фонд държат общо 988 362 от акциите на дружеството. В „Соларпро холдинг” пък доброволният, професионалният и универсалният пенсионен фонд на „Доверие” държат общо 3 319 461. През годините УПФ „Доверие” е финансирал и различни дружества, свързани с Прокопиев, чрез репо сделки. Така например през 2011 г. влизат пари по този начин в „Каолин” й ' • „Соларпро холдинг”. Стойността на първата репо сделка е 5,19 млн. лева, а на втората – 1,24млн лева. В същото време фирмата на Прокопиев „Грийн Ейкърс“ държи 5,98% в пенсионноосигурителната компания „Доверие“.

 Допълнителните пари за старост се топят

Пенсионните фондове у нас отчитат отрицателна средна доходност за периода 2008-2012 г., сочи статистиката на КФН. Това означава, че парите на осигурените са се стопили, вместо да се увеличават. Основната причина е кризата, която потопи цените на акциите на борсата. Неразумните инвестиции обаче също може да са причина за отрицателните резултати.

Затова всяка инвестиция трябва да се преценява много внимателно, за да не се навреди на интересите на осигурените лица, които са поверили парите си в съответния фонд, разчитайки, че един ден ще вземат прилична втора пенсия. Справка в КФН сочи, че за универсалните пенсионни фондове, където вноски правят лицата, родени след 1960 г., доходността за периода 2008-2012 г. е като цяло е отрицателна. Фондовете на „Алианц” и „Доверие” не остават в страни от тази тенденция. Универсалният фонд „Доверие” отчита за периода средногеометрична доходност в размер на минус 0,04%. Най-лош е резултатът за 2008 г., когато започна кризата. Тогава доходността е минус 18,62%. През следващите четири години тя става положителна, но това не може да компенсира загубите от 2008-а.

При „Алианц” положението е подобно. Средната доходност за периода е минус 1,49%. Най- лош е резултатът отново през 2008-а —минус 21,72%.

 

 

 

Сподели:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
Смятате ли, че държавата в лицето на Бойко Борисов, кабинета, проф. Мутафчийски и целия извънреден щаб се справя адекватно с коронавируса?
Общо гласували: 31490
архив

В еврейската приказка Равин Худ вземал парите на богатите и ги раздавал на бедните, с малка лихва.

 

няма нови новини
Днес: 35
hot
най-четени новини в момента
сега
3147
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV! Ген. Мутафчийски отчете: 331 са заразените, още един е починал - в Кюстендил. Двама са оздравели в “Пирогов” (ВИДЕО/ОБНОВЕНА)
x
ПРАЗНИК: Честваме един велик светец, несломим стълб на вярата Христова
x