Вход
София
Времето в София 11 o C

ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК! Драма на макс - жесток скандал с БФС! Братя Галеви...

ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК! Драма на макс - жесток скандал с БФС! Братя Галеви...

на 03.06.2018
135716
8
ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК! Драма на макс - жесток скандал с БФС! Братя Галеви...

В ексклузивно интервю пред ПИК, адвокат Емилия Живкова - защитаваща Любослав Пенев в дело срещу легитимността на избора на Борислав Михайлов за нов-стар президент на БФС, прави разтърсващи твърдения. Спортният, а и социален скандал относно проведения по-рано през годината ключов Конгрес на БФС е налице.

 

- Г-жо Живкова може ли да разкриете подробности по делото за внесената жалба от г-н Любослав Пенев относно процесите по избирането на президент на БФС?

 

- На 29 май 2018 година чрез Софийски градски съд внесохме в Апелативен съд София  частна жалба от името на г-н Любослав Пенев, с която атакуваме Определението  от 11.05.2018г. на Търговско отделение VІ-13ти състав,  по Търговското дело 372 от 2018 година по описа  на СГС като незаконосъобразно. Със същото се прекратява търговското дело, като прегражда по-нататъшното развитие на съдебния спор,  определяйки иска за недопустим. Първоинстанционният съд  се мотивира с това, че г-н Любослав Пенев, в качеството му на кандидат за Президент на БФС,  няма процесуална легитимация да атакува това решение, т.е, че няма право да го  обжалва, казано  по- простичко.

Съдът се позовава на това, че фигурата на кандидат за президент на БФС  изрично не е вписана сред лицата, имащи право да обжалват решение на Общо събрание на сдружението БФС, съгласно нормата на чл. 25, ал. 6 Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а те са: членовете на Общото събрание на сдружението, членовете на неговите управителни органи, както и прокурорът – при наличието на обществен интерес. Тази норма и нейната разпоредба се отнасят до безброй много сдружения, дефинирани в закона и регистрирани като такива, без да се отчита спецификата на предвидения ред на всяко едно от тях за начина на формиране на членската маса, както и за формирането на неговите органи за управление. Принципно Общото събрание се формира от членовете на сдружението. Логично изглежда правото за обжалване решенията на общото събрание да имат именно неговите членове, както и членовете на управителните му органи, тъй като намесата в управление могат да правят лица, които пряко и конкретно са засегнати от неговите решения.

НО БЪЛГАРСКИЯТ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ  е приел система за управление, която допуска за кандидатиране за Президент на съюза на физически лица, отговарящи на изискванията на Устава му – да не са осъждани и да не надхвърлят 70 годишна възраст към датата на кандидатиране. Същевременно, с изрична разпоредба от устава се забранява индивидуално членство на физически лица. Следователно, изначално няма законова възможност на физическо лице, което вече не е член на Изпълнителния комитет на БФС, да се кандидатира за Президент и да има право да обжалва решението, което е неизгодно за него и засяга пряко неговите права и интереси.

Изключително дълбоко искам да подчертая, че изначално г-н Любослав Пенев или който и да било друг кандидат, г-н Дражев, например,  не могат да бъдат членове на Общото събрание на БФС, респ. не могат да обжалват неговите решения. А в крайна сметка г-н Пенев като гражданин на Република България има лично право на защита по силата на разпоредбата на Конституцията в чл.56, която казва, че всеки български гражданин има право на защита дори тогава, когато няма изричен законов текст за това, както в случая. Формално съдията е приложил текста на закона, но не е вникнал в неговия дух, не е съобразил специфичните обстоятелства за прилагане на тази разпоредба в случая с БФС.

Дали му е разпоредено да вземе това решение (дълбоко подозирам, че е така като просто повтаря възраженията в отговора на БФС, а публично известни са изявленията на член на Изпълнителния комитет, който тръби, че съдът и прокуратурата са негови и ще става това, което той каже), но Определението е факт. БФС побързаха да го обяват за окончателно и делото за спечелено. Преждевременна радост. В частната жалба сме разгледали обстойно мотиви и аргументи - именно неравностойното положение на действащия президент на Българския футболен съюз с неговите права, които има и на евентуалния кандидат, който и да било той. Практически  кандидатът за президент не разполага с каквито и да било права, а за действащия президент - включително правото да бъде делегат с право на глас, да ръководи заседанията на Конгреса, както и подписва протоколите.

 

- Вие твърдите, че при следващ Изборен конгрес на БФС - действащият президент, който и да било той, би бил в облагодетелствана позиция спрямо другите кандидати за поста, без значение кои са те?

 

- Абсолютно, това е точно така. Системата (на БФС) е съградена така, че не може външно лице да влезе в нея. Дълбоко порочни са и много други практики като механизъм, с които е извършен самият избор. В подкрепа на това твърдение сме приложили много документи,   документи  на конгреса с невярно съдържание, като например, списъците на редовните т.нар от тях членове, имащи право на глас, лицата, които ги представляват и са упражнили право на глас.

При критична проверка на този списък сме установили 138 футболни клуба, които фигурират като редовни членове, а всъщност те нямат качеството на редовни членове съгласно изискванията на Правилника за футболните клубове и чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта. Това са доказателства за порочно формирана воля за избор на президент, което е абсолютно основание за отмяна на решението за избор на Президент по т. 5 от дневния ред на Конгреса.

 

-Твърдите, че има 138 делегати, които реално са нелегитимни?

 

- Да, точно така, те нямат право на глас. Но са формирали гласа си, дали са го, проверен е от г-н Михайлов лично, защото има свидетелства на хора, които са били в залата как е отмятал, събирал е двете бюлетини с имената на г-н Любослав Пенев и на г-н Дражев. И са се отчитали хората, минавали са през него да се отчетат, че са гласували правилно.

 

- От юридическа гледна точка как ще коментирате казуса с наличието на три бюлетини, отделна за всеки един кандидат?

 

- Принципно това не противоречи на закона. Предложено е на самия конгрес да има интегрална бюлетина, знаете съображенията, поради които се промени Изборния закон за народни представители. Именно заради по-малката вероятност и възможност да бъдат подменяни бюлетини, да бъде манипулиран вота, да се формира недействителен вот. Но разбира се преобладаващото мнозинство делегати, които явно са подготвени по правилния начин, са отхвърлили това предложение и остават трите бюлетини.

Има свидетелства на много хора, които са гласували, че всъщност тези бюлетини са подменени. Разбирате, когато се събират двете бюлетини, които са на другите кандидати, фактически не се губи общият брой на бюлетини. Не допускам примерно, че има надпечатка, повече бюлетини, но в крайна сметка, достояние е на цялата общественост, записано е и в "Господари на ефира", че г-н Борислав Михайлов в момента на избора покани хората да обядват.

Въпреки това, от делегати, които са наблюдавали процеса, разбрахме, че в момента на отваряне на урните и броенето на  гласовете, момчета със широки рамене за прикривали урните – да не стане течение и да отнесе бюлетините – шегувам се. Целта е ясна - да няма свидетели как се гласува и как работи комисията по избора при броенето на бюлетините.

 

- Възможно ли е въобще това да се получи, има тези за - един вид отчитане на делегати спрямо действащото ръководство на БФС?

 

- Естествено, има свидетели. Хора, които са готови да свидетелстват за това, че са им взимани бюлетините след гласуването.

 

- А това по някакъв начин в последствие може ли да рефлектира върху делегатите. Представители на клубове, които провеждат спортна дейност под егидата на БФС?

 

- Последиците са за тези малцина, които са се престрашили да гласуват за неправилния кандидат, за г-н Пенев, или г-н Дражев. Върху тези хора в момента се оказва невероятно давление, върху отборите им, включително върху частния им бизнес. Те ще свидетелстват.

Преди малко ми изпратиха запис с готовност на такъв собственик на клуб, който ще предостави доказателства, включително на прокуратурата за давлението, което се оказва върху него и за това, че се оттегля от БФС и прекратява дейността на неговите отбори.

- Ако делото, което е завел г-н Любослав Пенев бъде стопирано и на по-следващи инстанции, с този аргумент, който в момента съдът изказва, не може ли да се входира жалба от да кажем визирания собственик на отбор или други представители на клубове като него, които все пак са делегати на Изборния конгрес?

- Принципно  тази възможност съществува и сме я  разгледали в самата частна жалба. Дали други лица имат право да обжалват това решение - да. Всеки член на Общото събрание, който е бил конституиран като делегат, има право да обжалва това решение. Въпросът беше, че г-н Любослав Пенев в лично качество на кандидат - не може през футболен клуб да защитата своите лични права. Как футболният клуб ще защити личния интерес на г-н Пенев? Това е лично право. Но всеки един клуб в 30-дневния срок след узнаване на резултатите, можеше да обжалва тези решения. Въпросът е как ще защити своя правен интерес, с какво изборът на г-н Михайлов накърнява техния интерес? И пак се получава същото, разбирате ли. Създадена е една правна конструкция, в която няма обективен изход.

Тъй като успоредно със самата искова молба от февруари месец до Софийски градски съд, сезирахме и Софийска градска прокуратура, те са предприели определени действия. Внасянето на частната жалба също беше придружено и с допълване на сигнала, със самата частна жалба и с абсолютно всички доказателства. В самите списъци също има една много сериозна манипулация по отношение на лицата, които са гласували с пълномощни. Вижте, в живота никой не може да знае, че ден преди, или два дни преди Конгреса ще му се наложи да отсъства, или е болен, или е в болница и се налага да упълномощи някого от негово име да участва.

Но името на определения делегат трябва да присъства в списъка и името на лицето, което гласува с пълномощно. Освен това пълномощното трябва да бъде нотариално заверено и по всеки един въпрос, който подлежи на гласуване, т.е на въпросите, които са включени в дневния ред, трябва да има изрично указание как да гласува, за да бъде легитимен този глас на упълномощеното лице. Докато тук виждаме само имена, имена, имена, включително ние сме отбелязали имена на кметове и т.н. Въпросът е кога футболният клуб разбра, че тези хора ще гласуват с пълномощни? Как им събра имената предварително, което е един критерий за нагласяване на удобните за БФС лица, които ще гласуват правилно.

 

- Визирате, че част от делегатите не са представители на съответните футболни клубове?

 

- Да, точно така. Както с Рудничар (Бела вода).

 

- Там какъв е казусът?

 

- Казусът е такъв, че Футболен клуб Рудничар (Бела вода),  за когото е гласувал Бойчо Костадинов Боянов,  е старият представител на въпросния клуб Рудничар (Бела вода). И с Булстат (изброен от адв. Живкова) фигурира в регистъра на Министерството на младежта и спорта като редовен член на БФС.

Само, че в момента, когато направихме справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по Булстата, който фигурира в ММС, се оказа, че това е Дружество (адв. Живкова назовава наименованието) на съдружниците Пламен Бориславов Галев и Ангел Христов Христов, не безизвестните Братя Галеви.

 

-Т.е представителят на Рудничар (Бела вода) трябва да е получил пълномощно от Братя Галеви?

 

-Да, за да гласува. А реалното положение е, че въпросният клуб с представител Бойчо Боянов и с този въпросен Булстат е закрит. И на негово място има вписан клуб със същото фирмено наименование, но с друг представител - г-н Божиков. Именно той реагира, включително и в предаванията на "Господари на ефира", като каза:"Аз съм в чужбина и изведнъж разбирам, че за моя клуб гласува Бойчо Костадинов Боянов".

Разбира се, БФС и неговите адвокати твърдят, че всичко е точно както трябва да бъде. Това си е абсолютно редовен клуб и г-н Бойчо Боянов е гласувал точно по правилата. Това е едно тежко доказателство за тежки пороци, както го определяме ние. Почти е като анекдот. Излиза, че някой знае къде са Братя Галеви и Братя Галеви участват във формирането на изключително законния избор на г-н Борислав Михайлов.

 

*Още разтърсващи тези относно Изборния конгрес на БФС, очаквайте през следващата седмица, когато ексклузивно в ПИК ще излезе и продължение на интервюто с г-жа Емилия Живкова.

Сподели:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
Към кого изпитвате най-силно доверие?
Общо гласували: 30169
архив

- Извинете ме, каква е паролата за Wi-Fi интернета? - Що за въпрос? Това е погребение! - "Погребение" с малки или с големи букви?

 

няма нови новини
Днес: 42
hot
най-четени новини в момента
сега
2822
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
ПЪРВО В ПИК TV! Щабът за борба с коронавируса с последни данни - 6 са новите случаи от 343 проби в неделния ден (ВИДЕО/ОБНОВЕНА)
x
ОГРОМНА ПОЧИТ: Честваме един от най-ярките християнски писатели, наречен Философ заради живота си
x