Ето какво ще решава Министерският съвет в сряда

Политика

Ето какво ще решава Министерският съвет в сряда

14498
на 28.04.2020
Ето какво ще решава Министерският съвет в сряда
Автор:   ПИК

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския
съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10
часа редовно правителствено заседание. Протоколни кадри и снимки от
началото на заседанието ще бъдат качени на ftp сървъра на МС. След края на
заседанието ще получите и прессъобщение с приетите правителствени решения.
Правителствената информационна служба има готовност да организира
брифинги в Министерския съвет на министрите, към които ще има въпроси след заседанието, като допълнително ще ви информираме за часа и допуска.
Министерският съвет ще заседава утре при следния предварителен дневен
ред:

препоръчано

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 2013 - 2025 Г.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛАЙ ЖЕЧЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.
Внася: министърът на образованието и науката
4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2020 Г.
Внася: министърът на правосъдието
5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката
6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г.,
ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА.
Внасят: министърът на регионалното развитите и благоустройството
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.
Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“.
Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ГВАТЕМАЛА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ХУАН КАРЛОС КАРРАСКО ДЕ ГРООТЕ ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МИХАИЛ ДЕЛЧЕВ ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЕБЕЛТОФТ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ РЕГИОН ЦЕНТРАЛНА ЮТЛАНДИЯ, И ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ), ОТ ЕДНА СТРАНА, И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 12 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката
14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНА НА 16 АПРИЛ 2020 Г.
Внася: министърът на финансите
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ („СВЕТОВНА БАНКА“) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА
ОФИС НА СВЕТОВНАТА БАНКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Внася: министърът на финансите
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И BIONEER CORPORATION, РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, ЗА ДОСТАВКА НА МАШИНИ ЗА АВТОМАТИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ EXIPREP 16 DX, ТЕСТОВЕ ЗА ЕКСТРАКЦИЯ EXIPREP DX VIRAL DNAHNA KIT ЗА COVID-19 И ИНСТАЛАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА.

Внася: министърът на здравеопазването
17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СТАНДАРТНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ СЛУЖБАТА ПО НАРКОТИЦИТЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (UNODC), ЦЕНТЪРА ЗА КОРПОРАТИВНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ - ВИЕНА (ЕАС- VN), И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО- КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СВЪРЗАНИ С ИНСТАЛИРАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ GOAML.
Внася: министър-председателят
18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНЙЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ДОГОВОРИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Внася: министърът на финансите
19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОТЛАГАНЕТО НА СВЕТОВНОТО УНИВЕРСАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЕКСПО 2020 В ДУБАЙ С ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
Внася: министърът на икономиката
20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА УЧАСТВА ПО СЪЕДИНЕНИ ПРЕЮДИЦИАЛНИ ДЕЛА С-845/19 И С-863/19, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, И ДРУГИ ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНИ ПО
ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪД – ВАРНА.
Внася: министърът на правосъдието
21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2018 Г., ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020
Г. ПРОЕКТИ И СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ И НА ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2019 Г.
Внася: министърът на туризма
22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 13.1 ОТ РЕШЕНИЕ № 501 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - МРАМОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ФАТОВО“, РАЗПОЛОЖЕНО В
ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО И ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.
Внася: министърът на енергетиката
23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „РОБИНЗОН“, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: министърът на туризма
24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ГРАДИНА – ЦЕНТРАЛЕН“ - ЧАСТ 1, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: министърът на туризма
25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ДЮНИ“, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: министърът на туризма

Сподели:
Бомба x
Най-опасните дни през февруари, в които трябва да сте много внимателни Най-опасните дни през февруари, в които трябва да сте много внимателни
ПИК TV x
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Депутатите гласуват нови мерки срещу прането на пари (НА ЖИВО) ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Депутатите гласуват нови мерки срещу прането на пари (НА ЖИВО)
ново
Днес: 42
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК
Сега
-
четат това