Вход
София
Времето в София 10 o C

Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на КФП към август и прогнозата за септември

Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на КФП към август и прогнозата за септември

на 30.09.2020
8517
0
Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на КФП към август и прогнозата за септември
Автор: ПИК
30.09.2020
0
8517

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към август 2020 г. са в размер на 28 819,8 млн. лв. или 64,9 % от годишните разчети[1]. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 486,1 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 935,6 млн. лв. (3,4 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 449,6 млн. лв. (28,3 %), сравнени с края на август 2019 година.

Министерство на финансите очаква бюджетен излишък от 1,5 млрд. лв. за февруари

Министерство на финансите очаква бюджетен излишък от 1,5 млрд. лв. за февруари

По предварителни данни салдото по консолидираната...

на 01.03.2019

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 23 012,3 млн. лв., което представлява 65,9 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 4 201,9 млн. лв., или 63,8 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 10 809,1 млн. лв. (66,2 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 7 067,3 млн. лв. (66,4 % от планираните), от акцизи възлизат на 3 568,3 млн. лв. (65,5 % от разчета), а тези от мита са в размер на 138,9 млн. лв. (74,1 % от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 871,0 млн. лв. или 72,0 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7 130,3 млн. лв., което представлява 66,0 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3 771,6 млн. лв., което представлява 55,6 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 2 035,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2020 г. възлизат на 27 203,8 млн. лв., което е 56,8 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към август 2019 г. бяха в размер на 28 193,3 млн. лева. При съпоставката на разходите по КФП със същия период на предходната година следва да се има предвид, че през август 2019 г. бе извършено плащане във връзка с придобиването на нов тип боен самолет, което е с еднократен характер. Поради тази причина разходите по КФП към август 2019 г. са по-високи от отчетените за същия период на настоящата година.

Нелихвените разходи са в размер на 25 952,6 млн. лв., което представлява 57,0 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към август 2020 г. са в размер на 23 917,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 013,0 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 22,3 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 442,7 млн. лв. или 61,1 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 808,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Министерство на финансите със становище за намаляване на ДДС - Горанов срещу ниските ставки

Министерство на финансите със становище за намаляване на ДДС - Горанов срещу ниските ставки

Министерството на финансите, оглавявяно от Владислав...

на 20.05.2020

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 31 август 2020 г. е положително в размер на 1 616,0 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 076,1 млн. лв. и по европейските средства в размер на 539,9 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2020 г. е 9,47 млрд. лв., в т.ч. 9,39 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,08 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2020 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към септември 2020 г. се очаква да бъде положително в размер на 890,8 млн. лв. (0,8 % от прогнозния БВП). През месеца са изплатени по-високи инвестиционни разходи, свързани с инфраструктурни проекти, плащания по мярка 60/40 и други.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 32 398,8 млн. лв. (73,0 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към септември 2020 г. се свиват със 763,1 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 362,9 млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2020 г. са в размер на 31 508,0 млн. лв., което е 65,8 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към септември 2019 г. бяха в размер на 31 534,8 млн. лева. При съпоставката на разходите със същия период на предходната година следва да се има предвид ефекта в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.09.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 890,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към септември 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец октомври 2020 година.

 

Сподели:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
За кого ще гласувате при избори днес?
Общо гласували: 34766
архив

- Давате ли кредити срещу честна дума?- Няма проблем.- А ако не ги върна?- Ще ви е срам, като се явите пред Всевишния. - Кога ли ще бъде това… - Ами ако не си платите до пето число на месеца, след шести някъде…

x
Борисов: Трябва да насочим вниманието си към възрастните и болните! Агресията на противниците ни плаши хората и показва истинските им лица (ВИДЕО)
x
СВЯТ ДЕН: Тази светица изтърпяла страшни мъчения заради вярата си, а тези две прекрасни имена трябва да почерпят
x