Вход
София
Времето в София 11 o C

НЕВЕРОЯТНО! Ето как орехите помагат и на щитовидната жлеза

НЕВЕРОЯТНО! Ето как орехите помагат и на щитовидната жлеза

на 31.12.2017
26597
2
НЕВЕРОЯТНО! Ето как орехите помагат и на щитовидната жлеза
Автор: ПИК
31.12.2017
2
26597

Мно­го са при­чи­ни­те, кои­то разс­трой­ват фун­кция­та на щи­товид­на­та жле­за, за­то­ва не­ви­на­ги мо­гат да се ус­та­новят точно. Но ос­нов­на роля иг­рае нас­ледс­тве­но­то предразположе­ние. Проуч­ва­ния­та по­каз­ват, че близ­ки­те на бол­ни с ба­зе­до­ва бо­лест съ­що има­т уси­ле­на фун­кция на щито­вид­на­та жле­за. То­ва да­ва ос­но­ва­ние да се пред­по­ла­га, че по нас­ледс­тво се пре­да­ва ди­рек­тно не са­мо­то заболяване, а пред­раз­по­ло­же­ние­то към не­го.

Ка­то след­ва­ща при­чи­на ще по­со­чим на­ру­ше­на­та фун­кция на по­ло­ви­те жлези. За­що­то та­зи бо­лест по-чес­то зас­яга же­ни­те по вре­ме на кли­мак­те­риум и пу­бер­тет. В 80 на сто от слу­ча­и­те базедо­ва­та бо­лест въз­ник­ва ка­то след­с­т­вие на ня­как­во тежко нер­в­но-пси­хич­но пре­жи­вя­ва­не: уп­ла­ха; професионал­ни и лич­ни кон­ф­лик­ти; смърт на близ­ки; продъл­жи­тел­на нер­в­на и ум­с­т­ве­на нап­рег­на­та ра­бо­та. В днеш­но вре­ме се при­е­ма, че те­зи про­во­ки­ра­щи фак­то­ри могат да до­ве­дат до за­бо­ля­ва­не­то са­мо при хо­ра, ко­и­то имат пред­раз­по­ло­же­ност към за­бо­ля­ва­не­то.

Ос­вен по­со­че­ни­те същес­т­ву­ват и дру­ги от­к­люч­ва­щи фак­то­ри, нап­ри­мер хронич­ни­те ин­фек­ции и трав­ми по гла­ва­та. Въпреки че се смята за нелечима, базедовата болест може да бъде овладяна с помощта на народна рецепта. За изпълнението на домашния лек ви трябват 70 зелени ореха, които да поставите в 5-литрова дамаджана. Върху тях се изсипва 1 л силна ракия и се оставя да кисне 7 дни. На 8-ия ден се добавят 2 кг захар и 2 литра чисто вино. Запушва се и дамаджаната се поставя на хладно и тъмно място да престои 40 дни. Пие се по една супена лъжица, 3 пъти на ден, след ядене. Изпиват се 2 дози до пълно облекчаване на състоянието.

 

 

Сподели:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
За кого ще гласувате при избори днес?
Общо гласували: 33966
архив

На бара: – За вас? – Искам една „Кока“. – Бъдете малко по-конкретни – кока или кола, че разликата е 128 лв…

 

x
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV! СДС крои бъдещето на дясната коалиция с Буруджиева, Антоанета Христова, Огнян Минчев и Антоний Гълъбов (ОБНОВЕНА)
x
Какво означават целувките на мъжете на различните места
x