Вход
София
Времето в София 16 o C

Правителството взе важни решения, вижте какви

Правителството взе важни решения, вижте какви

на 09.11.2016
1715
1
Правителството взе важни решения, вижте какви
Автор: ПИК
09.11.2016
1
1715

На своето заседание днес Министерски съвет разгледа дневен ред от 46 точки, съобщиха от пресцентъра на кабинета. Сред тях има важни като пиремането на годишен план за изпълнение на Националната програма за защита от бедствия и Стратегия за насърчаване на равнопоставеността между мъже и жени.

Борисов за Силистар и Терес: Това са най-смелите решения, които това правителство ще вземе

Борисов за Силистар и Терес: Това са най-смелите решения, които това правителство ще вземе

Министерският съвет взе решение да стартира конкурси за...

на 03.12.2014

Кабинетът реши да отчужди и имоти по трасето на пътя Калотина-Околовръстен път на София.

Ето и всички решения от днес:  

 

 

ПРИЕТ Е ПЛАНЪТ С МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА 2017 Г.

Правителството прие годишния план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. Негова основна цел е провеждането на дейности за намаляване на риска от бедствия.

Евродепутат с похвали към българското правителство за бежанската криза и тероризма

Евродепутат с похвали към българското правителство за бежанската криза и тероризма

Много високо оценявам усилията на българското...

на 29.09.2016

 

В плана са заложени 206 мерки, които ще бъдат реализирани от министерствата, ведомствата, държавни дружества в изпълнение на Националната програма. Сред тях са оказването на съдействие от МВР на местната власт за увеличаване на броя на доброволните формирования и на доброволците, както и при организиране подготовката им за действия за предотвратяване или овладяване на бедствия и пожари; повишаване квалификацията на силите за реагиране при бедствия и провеждане на национални учения за повишаване готовността на служителите на ведомствата за действия при бедствия; разширяване на мрежата за наблюдение на горските територии; непрекъснат контрол над водохранилищата и изпълнение на ремонтни дейности по съоръженията; мониторинг на хвостохранилища; поддържане на проводимостта на речни участъци; брегоукрепвания и укрепвания на свлачища; изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации в обекти от сектор „Енергетика”; осигуряване и поддържане на материалната база и необходимите ресурси за функционирането на медицинските и противоепидемичните екипи за действие при бедствия; обучение на екипи от професионални психолози – доброволци на БЧК за работа при бедствен стрес и изграждане на нови екипи; актуализиране на учебните програми за децата и учениците за реагиране при бедствия и разработване на стандарти за обзавеждане на специализирани общински центрове и интерактивни кабинети за обучението им, площадки за практически тренинги и т. н.; провеждане на национални конкурси и турнири за разширяване на знанията и уменията за реагиране при бедствия; и др.

 

Дейностите по плана ще се финансират в рамките на одобрените бюджети на компетентните органи и от други източници.

Кристалина Георгиева: Благодаря на българското правителство

Кристалина Георгиева: Благодаря на българското правителство

Искам да благодаря на българското правителство и на...

на 01.10.2016

 

ОДОБРЕНА Е НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г.

Намаляването на разликите в заплащането и доходите на жените и мъжете е сред основните цели в Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете за периода 2016-2020 г., която правителството прие. За постигането на тази задача се предвиждат мерки за увеличаване на информираността на обществото за възможностите за обучение и повишаване на професионалната квалификация, както и действия за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии.

 

Сред стратегическите цели е и повишаването на участието на жените на пазара на труда. Предвижда се да се разработят мерки за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии. За насърчаване на равенството между половете при вземането на решения ще се разработят препоръки към бизнеса с цел делът на жените във висшия и среден мениджмънт да се повиши до 40 на сто. Стратегията включва и мерки за борба с насилието, основано на пола, както и за промяна на съществуващите стереотипи за ролята на жените и мъжете в различните сектори на обществения живот.

 

Основна цел на стратегията е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната. Тя включва гаранции за равно третиране и равни задължения, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие на жените и мъжете при взимането на решения с оглед успешната им личностна и социална реализация.

 

ДИРЕКТОРЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛИЦЕЙ В КИШИНЕВ Д-Р ВАСИЛ СТОЯНОВ Е ПРЕДЛОЖЕН ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои д-р Васил Стоянов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – втора степен, за приноса му в областта на образованието и културата и за развитие на двустранните отношения с Молдова.

 

Васил Стоянов е роден на 2 август 1954 г. в с. Валя-Пержей, Молдова. Завършва висше образование по специалността „Физика“ в Молдовския държавен университет. Бил е учител по физика и заместник-директор в средно училище в Кишинев. В периода 1988-1996 г. завежда лаборатория и е старши научен сътрудник в Научноизследователския институт по педагогически и психологически науки в Кишинев. През 1992 г. Васил Стоянов придобива научна степен „доктор“ по педагогика.

 

От 1996 г. до момента д-р Стоянов е директор на Българския теоретичен лицей „Васил Левски“ в Кишинев. Той развива активна обществена дейност и има принос за развитието на образованието и духовната култура на подрастващите от българската общност в Молдова. Автор е на множество публикации в сферата на педагогиката и образованието. Член на управителния съвет на сдружението „Родолюбец“ и на УС на дружество „Българска общност: Бесарабски българи“.

 

В дългогодишната си професионална дейност е удостояван и с различни отличия и награди - Сребърен почетен знак на Министерството на външните работи на Република България, паметен медал „Иван Вазов“ на Държавната агенция за българите в чужбина, грамота „За заслуги към българското образование“, плакет „Отец Паисий Хилендарски“ на МОН, Медал за заслуги пред обществото „Meritul Civic“ на президента на Молдова, грамота за заслуга от Общобългарския комитет „Васил Левски“ и др.

 

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ НАГРАДЕН ПОСМЪРТНО ИЗТЪКНАТИЯТ ЮРИСТ ПРОФ. КОНСТАНТИН КАЦАРОВ

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за удостояването посмъртно на проф. Константин Кацаров с орден „Св. Св. Кирил и Методий”.

 

Проф. Кацаров (1898-1980) е изтъкнат български учен юрист, адвокат и историк. Следва правни науки в Берн, Швейцария, където защитава и докторат. В периода 1936-1953 г. е извънреден и хоноруван професор в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на „Систематичен курс по българско търговско право” и десетки други трудове, които го нареждат сред именитите български учени юристи. Избран е за член на авторитетни правни дружества и асоциации във Великобритания, САЩ, Франция, Швейцария и Германия, както и на Словашката академия на науките. През 1960 г. Институтът по сравнително право към Парижкия университет публикува неговия фундаментален труд „Теория на национализацията”, който е преведен на седем езика и издаден в 11 страни. 

 

Освен в правните науки, проф. Кацаров е известен като изследовател на международните отношения. Най-значимите му книги в тази област са „Проиграна победа” и „60 години живяна история”.

 

През 1969 г. с лични средства основава фондацията „Константин и Зиновия Кацарови”, отпуснала стипендии на повече от 350 българи с цел да продължат образованието си, да подготвят докторати и да повишат своята квалификация в различни области. Фондацията спонсорира и научни проекти, финансира издаването на книги, организира музикални и други прояви, участва в дарителски кампании и има значим принос за разширяване на сътрудничеството между България и Швейцария.

 

В СПИСЪКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Е ВКЛЮЧЕНА НОВА ПЪТНА ОТСЕЧКА

Правителството включи в списъка на общинските пътища в община Белослав, област Варна, нова пътна отсечка с номер и наименование VAR 3057 (Ш-2008, Езерово – Казашко) - Депо ПО. Допълнението се извършва по предложение на кмета на община Белослав, на чиято територия се намира трасето.

 

С промяната общата дължина на общинските пътища в община Белослав става 16,081 км, а общата дължина на общинските пътища на територията на цялата страна се увеличава на 19 496,33 км.

 

ПРОМЕНЕНО Е РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТРАСЕТО „КАЛОТИНА - СОП“

Правителството измени РМС 55/2016, с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждането на обект „Модернизация на съществуващото трасе на път 1-8 „Калотина - Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, намиращи се на територията на общините Драгоман, Сливница и Божурище, Софийска област.

 

Причината за изменението е неправилно посочване на действителните собственици на част от отчуждените имоти.

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да уведоми заинтересованите лица за промяната на решението.

 

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА ПОЛУЧИ ИМОТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК

Правителството прехвърли на община Горна Малина имот – частна държавна собственост, разположен в местността „Конски кладенец“ край с. Долно Камарци. Местната власт ще използва терена от 837 дка с построените в него 62 сгради за реализацията на проект за технологичен парк. Такъв инвестиционен интерес е изразен от фирми в областта на информационните и комуникационни технологии. Индустриално-технологичният парк ще бъде с насоченост за развитие на приложни научни изследвания, нови технологии и развойни дейности.

 

С друго решение община Казанлък получи правото на собственост върху терен от 50 дка и застроен с 21 сгради в местността „Ала баир”. Имотът ще бъде използван за временно настаняване, по предписание на ветеринарномедицинските институции, на селскостопански животни.

 

Освободен военен имот от 61 дка и 32 сгради на ул. „Александър Стамболийски” в Благоевград преминава в собственост на общината. Местната власт възнамерява в него да бъде изграден Интер Експо и Конгресен център. В центъра ще се провеждат фестивали, конференции, експозиции, научни, образователни културни и обществени форуми. Общината предвижда също да се изгради и музей на Македоно-одринското освободително движение.

 

Община Крушари, област Добрич, получи имот от държавата за срок от 10 г. Теренът се намира в с. Добрин и е с площ от 410 дка. Той е част от териториалния обхват на груповата археологическа ценност от национално значение „Антична крепост Залдапа“. С предоставянето му ще бъде възможна социализацията обекта и развитието на културния туризъм при спазването на Закона за културното наследство и предписанията на Регионалния исторически музей – Добрич.

 

Поради отпаднала необходимост, от НОИ беше отнето правото на управление върху част от имот - публична държавна собственост, в Лом. Той се намира в сградата на площад „Свобода“ №8 и представлява две помещения и една зала. В управление на Агенцията по заетостта преминава залата, а двете помещения се предоставят за управление на областния управител на Монтана.

 

От частна в публична държавна собственост беше променен статутът на терен от 2 дка в с. Голямо Дряново, община Казанлък. Той е предоставен безвъзмездно за управление на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за нуждите на териториалната й дирекция в Пловдив. В него се намира склад на агенцията, което налага и теренът, върху който е построена сградата и е свързан с функционалното й предназначение, да бъде със статут на публична държавна собственост.

 

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на други четири имота. Първият – бивша ветеринарна лечебница в с. Градина, община Първомай, досега е бил в управление на Българската агенция по безопасност на храните, но е с отпаднала необходимост. Промяната дава възможност за извършване на разпоредителни действия, чрез които ще могат да се реализират допълнителни приходи.

 

Другите три имота се намират в местността „Къро“ на столичния район „Младост“. Досега те са били предоставени за управление на Министерството на младежта и спорта. Обявяването им за частна държавна собственост ще даде възможност за по-ефективното им управление и реализиране на потенциала им като спортна инфраструктура чрез привличането на инвеститорски интерес към тях, тъй като намиращите се в имота сгради са в лошо състояние и са опасни.

 

ОЩЕ 10 БЪЛГАРСКИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В ОПЕРАЦИЯТА НА НАТО В КОСОВО

Правителството разреши изпращането на до 10 военнослужещи от въоръжените сили за участие в състава на батальона за разузнаване и наблюдение на операцията на НАТО в Косово за срока на нейното провеждане.

 

Допълнителното включване на български военнослужещи в KFOR ще подпомогне дейностите по осигуряване на ситуационната осведоменост. Участието на страната ни е в унисон с усилията на Алианса за стабилизиране на Косово и постигане на дълготрайно решение на проблемите, пред които са изправени косовските държавни институции. Решението съответства и на стратегическите интереси на България за стабилизиране на региона.

 

ОДОБРЕНО Е ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НАТО В БЪЛГАРИЯ

Правителството одобри проекта на Техническо споразумение между Министерството на отбраната и Съюзното командване на НАТО по трансформацията относно домакинството на Международна конференция и Работна група по разработване на концепции и експериментиране. Форумите ще се проведат през ноември т. г. като част от инициативата „Многонационална кампания за развитие на способности”.

 

Инициативата е насочена към сътрудничество в областта на разработването на концепции за справяне с предизвикателства, възникнали при провеждането на многонационални и коалиционни операции, както и в подкрепа на процеса по тяхното експериментиране в НАТО.

 

Основната цел на конференцията е да създаде благоприятна среда за обмен на информация, изграждане на взаимовръзки, споделяне на методологии и обсъждане на актуални проблеми и предизвикателства. Събитието е отворено за участие на всички страни-членки, агенции и организации на НАТО, както и на страните-партньори.

 

Одобреното техническо споразумение има за цел да улесни планирането и провеждането на конференцията като определя ролята и ангажиментите на организаторите и страната-домакин.

 

ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ЗАПОЗНА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ЕС

Правителството одобри доклада за резултатите от редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 18 октомври в Люксембург. На него бе обсъден междинният преглед на Многогодишната финансова рамка, подготовката на заседанието на Европейския съвет на 20 и 21 октомври и Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.

 

Дискусията очерта наличието на политическо разбиране, че ЕС се нуждае от колективен отговор на съвременните предизвикателства, който трябва да бъде подкрепено и със съответните финансови ангажименти. Постигна се общо разбиране за необходимостта от подсилване на действията в областта на миграцията и сигурността. Значителна подкрепа беше изразена и за предложенията за насърчаване на икономическия растеж и заетостта. Европейската комисия предложи пренасочване на общо 6,3 милиарда евро за финансиране на двете приоритетни направления – 3,9 милиарда евро за миграция и сигурност, както и 2,4 милиарда евро за растеж и заетост.

 

България отдели специално внимание на частта „Миграция“, тъй като въпросите за солидарността и подкрепата за държавите-членки на първа линия са много важни за нас. Беше подчертано значението на ефективното прилагане на Споразумението между ЕС и Турция, ефективно прилагане и адекватно финансиране на договореността с Афганистан, както подход, който да осигурява справедливо разпределение на отговорностите между държавите-членки по отношение на реформата за убежището.

 

Одобрен беше доклад и за резултатите от извънредното заседание на Съвета по околна среда, проведено на 30 септември в Брюксел. На него беше постигнато съгласие ЕС да извърши бърза ратификация на Споразумението за климата от Париж. Това позволи документът да влезе в сила на 4 ноември 2016 г., броени дни преди в Маракеш, Мароко, да започне Конференцията на ООН по изменението на климата (СОР22).

 

Историческият документ от Париж създава рамка за борба с изменението на климата в световен мащаб след 2020 г. Изпълнението му следва да доведе до избягване на опасните климатични промени, като се ограничи повишението на средната глобална температура под 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива.

 

ЕС и държавите-членки са сред най-амбициозните в борбата с климатичните промени. В контекста на Споразумението те поеха обвързваща цел за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40% до 2030 г. в сравнение с нивото им през 1990 г.

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА МРАМОРИ

Правителството предоставя концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище „Илинденци“, участък „Ермиовец“, разположено в землищата на с. Илинденци и с. Плоски, община Сандански. Концесионерът ще бъде определен чрез търг с тайно наддаване.

 

Министърът на енергетиката е оправомощен в 3-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник” да назначи комисия, която да организира и проведе търга.

 

Правителството прие отправено от концесионера „Карбон инвест“ ООД предложение за изменение на концесионния договор за добив на въглища от находище „Боров дол“, община Твърдица, сключен на 6 декември 2005 г. Предложението предвижда промяна на границите на концесионната площ, поради изменение на границите на обекта на концесията – находището „Боров дол, след направена преоценка и преизчисление на запасите и ресурсите.

 

ОДОБРЕНИ СА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МВНР И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерство на външните работи за 2016 г. Така ще бъдат осигурени 109 725 лв. за изпълнение на проект за обучение „Повишаване на административния капацитет в Ислямска република Афганистан“ на Дипломатическия институт към министъра на външните работи по линия на сътрудничеството за развитие. 

 

Осигуряват се и 80 000 лв. за дейности по регламентираното участие на Дипломатическия институт и държавния културен институт към министъра на външните работи в рамките на Председателството на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Дейностите включват организиране на конференция, посветена на миграционната криза, на Зимно училище за млади дипломати, издаване на специализиран брой на списание „Дипломация“, посветен на Българското председателство на ПСЮИЕ, както и организиране на планираните по линия на Председателството културни събития до края на годината. 

 

Одобрени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката. За сметка на реализирани икономии по показател „Субсидии за нефинансови предприятия“ на програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите” с 1 млн. лв. се увеличават средствата по бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“. С тях Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия финансира изграждането на система за електронна комуникация със службите по търговско-икономически въпроси в чужбина и бизнеса, изграждането и оборудването на зала за провеждане на мероприятия и срещи; подмяна на остаряла компютърна и офис техника; провеждане на промоционални проява във връзка със стимулиране на износа на българските малки и средни предприятия.

 

ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 13 МЛН. ЛВ. ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 13 183 875 лв. по бюджетите на общините.

 

Средствата са предвидени по бюджета на МОН за финансово осигуряване на дейности по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелни общежития“ от националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. С тях ще бъдат изплатени обезщетения за юли и август 2016 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини и общежития.

 

САЛДОТО ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА НА КАСОВА ОСНОВА В КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ Е В РАЗМЕР НА 3 362,2 МЛН. ЛВ.

Министерският съвет одобри доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за деветмесечието на 2016 г.

 

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2016 г. е положително в размер на 3 362,2 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП)) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 947,4 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 414,9 млн. лв. За сравнение, за деветте месеца на 2015 г. беше отчетен излишък по КФП в размер на 632,6 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,1 процентни пункта. Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Освен добрите параметри на приходите по националния бюджет, влияние върху текущото салдо по КФП оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите е 1,6% от прогнозния БВП.

 

Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2016 г. са в размер на 25 650,3 млн. лв. или 77,7% от годишните разчети. Съпоставено с деветмесечието на 2015 г., приходите и помощите нарастват с 1 488,1 млн. лв. (6,2%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 905,2 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са по-малко. Постъпленията от помощи – основно възстановени сертифицирани разходи от края на 2015 г. по оперативните програми и фондовете на ЕС за програмния период 2007-2013 г. и постъпили аванси от ЕК по програмния период 2014-2020 г., са в размер на 2 325,6 млн. лв., 91,4% от разчета за годината.

 

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 20 105,6 млн. лв., което представлява 77,4% от планираните за годината приходи. Съпоставено със септември 2015 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,3% (1 537,1 млн. лв.).

 

Приходите от преки данъци са в размер на 3 574,6 млн. лв. или 76,3% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо септември 2015 г. нарастват с 309,2 млн. лв. (9,5%).

 

Приходите от косвени данъци са в размер на 10 384,9 млн. лв., което е 78,3% от разчетите за годината. Съпоставено с края на септември 2015 г., постъпленията в групата нарастват с 837,3 млн. лв. (8,8%). Постъпленията от ДДС за деветмесечието на годината са в размер на 6 614,3 млн. лв. или 78,7% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 531,7 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към края на септември е 126,7 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 3 617,9 млн. лв. (77,5% от разчетените за годината), като спрямо септември 2015 г. нарастват с 8,6% или 285,3 млн. лева. Постъпленията от мита са 129,9 млн. лв. или 86,6% от разчета за годината.

 

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 780,1 млн. лв. или 85,6% изпълнение на годишните разчети.

 

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5 366,0 млн. лв., което представлява 75,2% от разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,6% (285,0 млн. лева).

 

Неданъчните приходи са в размер на 3 219,2 млн. лв., което представлява 71,8% изпълнение на годишните разчети или с 368,1 млн. лв. (12,9%) повече спрямо края на септември 2015 г.

 

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2016 г. възлизат на 22 288,1 млн. лв., което е 64,0% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към септември 2015 г. бяха в размер на 23 529,7 млн. лв. По-ниското усвояване на разходите през деветмесечието на годината е свързано преди всичко със забавяне при някои капиталови разходи (основно по сметките за средства от ЕС), което се дължи, от една страна, на липсата на припокриване на плащания за изпълнение на проектите от два периода и от друга – на изместване на голяма част от капиталовите разходи в последното тримесечие на годината поради технологични и процедурни фактори.

 

Нелихвените разходи са в размер на 21 015,0 млн. лв., което представлява 64,4% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към септември 2016 г. са в размер на 19 482,6 млн. лв. (73,5% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1 532,4 млн. лв. (25,1% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 661,6 млн. лв. или 82,5% от планираните за 2016 г.

 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към септември 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 611,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

 

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2016 г. е 14,3 млрд. лв., в т. ч. 12,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДОСТАВЯ 12 МЛН. ЛВ. ЗА ПЪРВАТА ФАЗА ОТ ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБХОДА НА ГАБРОВО

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 12 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансирането на първата фаза на обхода на Габрово.

 

Реализацията на проекта е от важно държавно и обществено значение. С изпълнението на участъка значително ще се намали времето за пътуване и извеждане на транзитния трафик от града. Ще се облекчи и трафикът в национален и международен мащаб и ще се повиши безопасността за пътуващите. Цялостната реализация на проекта, която включва тунел под връх Шипка, ще осигури една от най-преките пътни връзки между Северна и Южна България по направлението на общоевропейски коридор ІX – Букурещ-Русе-Димитровград-Александруполис.

 

Съкращаването на времето за пътуване чрез изграждане на подобни връзки ще доведе до постигане на положителен екологичен ефект, поради намаляването на вредните емисии в околната среда.

 

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК). С тях националното законодателство се привежда в съответствие с нормите на Директива 2014/104/ЕС. Поправките са относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите-членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията.

 

Измененията са свързани с правото на подаване на иск, размерът на обезщетението, което може да получи увреденото лице, давностните срокове за подаване на искове за вреди. Проектът съдържа и изрични правила относно прехвърлянето на надценката, което възниква, когато прекият купувач на нарушителя прехвърля надценката на своя купувач надолу по веригата на доставки.

 

Проектът на ЗИД на ЗЗК предлага и придаването на обвързваща сила за гражданския съд на влезлите в сила решения на Комисия за защита на конкуренцията, както и на решение на Комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена. Уреден е и въпросът относно отговорността на лицата, когато нарушението е извършено от две или повече предприятия. Въвеждат се норми, които регламентират достъпа до необходимите доказателства.

 

В ЗАБРАНИТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ СЕ ВКЛЮЧВАТ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ АДИС

Правителството одобри допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с което в забранителния списък за приватизация се включват обособени части (резиденции и офиси на посолства) от „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД.

 

Проектът е изготвен във връзка с обстоятелството, че евентуална бъдеща продажба на обособени части от „АДИС” ЕООД ще доведе до затруднения дружеството да изпълнява своята дейност, включително и по надлежното изпълнение на поети международноправни задължения от страна на България по Виенските конвенции за дипломатическите и за консулските отношения.

 

ОДОБРЕН Е ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ

Правителството прие Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете. Консултативният орган ще подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика в тази област. Създаването на съвета е регламентирано в Закона за равнопоставеност на мъжете и жените.

 

Съветът ще заседава най-малко веднъж на три месеца и ще си сътрудничи с комисии на Народното събрание, администрацията на президента, органи на законодателната и съдебната власт, областни управители, органи на местно самоуправление, юридически лица с нестопанска цел, висши училища, научни институти.

 

Консултативният орган ще се ръководи от министъра на труда и социалната политика. В състава му влизат заместник министър-председателите, заместник-министри от всички министерства, ръководителите на Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Комисията за защита от дискриминация, Съвета за електронни медии, националния омбудсман, представители на национално представителните организации на работодателите и синдикатите, Националното сдружение на общините, на юридически лица с нестопанска цел и други организации и научни институти.

 

В МВР СЕ СЪЗДАВА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

С промени в Правилника за устройството и дейността на МВР във вътрешното министерство е създадена нова дирекция – „Обществени поръчки“.

 

Възложените й функции са свързани с прогнозиране, планиране, подготовка и провеждане на обществените поръчки в МВР. Структурата ще отговаря и за сключването на договори, рамкови споразумения и приемането на резултати от тях.

 

За създаването на дирекцията „Обществени поръчки“ не са необходими допълнителни щатни бройки и средства по бюджета на МВР.

 

 

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НОВ ПЛАН ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС ПРЕЗ 2018 Г.

Правителството прие нов план за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Това се налага заради изместването на периода на провеждане на Председателството и въведените промени в националния координационен механизъм.

 

Структурата на документа следва определените в ПМС №114/2016 г. основни направления на подготовката и провеждането на Председателството. За тази цел в Плана са обособени осем части, а именно – екип на Председателството; логистика; инфраструктура и сграден фонд; сигурност; финансиране; комуникационна стратегия; културна програма и приоритети и програма на Председателството.

 

За всяка от частите на документа са посочени и съответните координатори, които следят и отговарят за изпълнението на мерките от тяхна компетентност. Определени са отговорните институции и крайният срок за изпълнението им. Заложените срокове са съобразени с новия период на провеждане на Българското председателството, процесите на бюджетно планиране, технологичните процедури за осигуряване на външни изпълнители и процесите на преговори в ЕС.

 

Съгласно проекта на Решение на Министерския съвет, отговорните институции ще предоставят ежемесечно на координаторите по чл. 5, ал. 1 от ПМС 114/2016 информация за напредъка по изпълнението на мерките. На база на получената информация координаторите, от своя страна, ще информират на всеки три месеца или при необходимост националния координатор, който ще внася в Министерския съвет доклади за напредъка по изпълнението на Плана.

 

Сподели:
Напиши коментар »
(1)
1
...за правителството, то фокуса и е върху Тиквоний. Днес той си честит новия си президент от САЩ. За какво правителство говорим, за какъв министър-председател и най-вече за какви решения в полза на България???
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
На кого симпатизирате в очертаващата се война между Бойко Борисов и Румен Радев?
архив

Малко момче звъни на вратата на съседа. Когато вратата се отваря, то казва: – Чичо Пешо, мама каза да ти предам, че тате е за риба, а аз слизам да си играя на пясъка пред блока!

 

няма нови новини
Днес: 5
hot
най-четени новини в момента
сега
1326
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
САМО В ПИК TV! "Мис Силикон" Анна-Мария Чернева проговори за отношенията си с бохема Христо Сираков: Много го обичам, но...
x
Вижте кои са природните антибиотици, които лекуват тежки болести
x