Правителството ще заседава онлайн по 8 точки - ето какво ще решават министрите

Политика

Правителството ще заседава онлайн по 8 точки - ето какво ще решават министрите

3982
на 26.01.2021
Правителството ще заседава онлайн по 8 точки - ето какво ще решават министрите
Автор:   ПИК

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание, съобщиха от правителствения пресцентър. След края на заседанието ще получите прессъобщение с приетите правителствени решения.

препоръчано

Представителите на медиите могат да отправят въпросите си по точките от дневния ред към съответния вносител на конкретната точка.

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред: 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАЙЛО ЗНЕПОЛСКИ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИ­ТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2032.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД - СО­ФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯ­КО ДОГОВАРЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛ­НИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ, И ЗА ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" - СМОЛЯН, „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" - СЛИВЕН И „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" - БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА НЕДВИЖИМА АРХЕОЛОГИЧЕСКА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ИЗКЛЮ­ЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОБЛАСТ ЛО­ВЕЧ.

Внася: министърът на културата

 

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КЛАСА НА ПОЧЕТНОТО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИ­АНСКАТА РЕПУБЛИКА ДЖЕНАРО ФАМИЛИЕТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В НЕАПОЛ, В ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ С КЛАС ПОЧЕ­ТЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ И ЗА ПРОМЯНА НА КОНСУЛСКИЯ ОКРЪГ НА РЪ­КОВОДЕНОТО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО ОТ ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КАМПАНИЯ НА ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ КАМПА­НИЯ, АБРУЦО, МОЛИЗЕ, БАЗИЛИКАТА И КАЛАБРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРО­ПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИ ЛИЦА.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ОТНОСНО ПОЛУЧЕН НА 9 ОКТОМВРИ 2020 Г. В МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОТБРАНАТА ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР („ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА (LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE - LOAD BU-P-LAY „ПРИДОБИВАНЕ НА НАЗЕМНИ ТЕРМИНАЛИ ОТ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ (MIDS) ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ".

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД - БУРГАС, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БО­ГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЕБЕЛТ", ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 28 МАЙ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД - БУРГАС.

Внася: министърът на енергетиката

 

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.

Внася: министърът на икономиката

 

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ЗА­ДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ВИДОВЕТЕ ХАЗАРТНИ ИГРИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ЛИЦЕНЗИ.

Внася: министърът на финансите

 

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ЗА­ДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И ФИНАНСО­ВИЯ КОНТРОЛ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛ­НИ ОБРАЗЦИ ЗА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ВИДОВЕТЕ ХАЗАРТНИ ИГРИ.

Внася: министърът на финансите

 

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИТЕ ЗАЛИ, КАЗИНАТА, ЦЕНТРАЛНИЯ ПУНКТ И ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДА НА ПО­МЕЩЕНИЯТА ИЛИ СГРАДАТА, МИНИМАЛНАТА ИЗИСКУЕМА ПЛОЩ, РАЗ­ПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА И НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ.

Внася: министърът на финансите

 

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИЯ СОФТУЕР И КОМУНИКАЦИОННОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯТА И ИГРИТЕ ЧРЕЗ ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ СРЕДСТВА.

Внася: министърът на финансите

 

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

Сподели:
Бомба x
4 зодии, които не обичат да привличат внимание към себе си 4 зодии, които не обичат да привличат внимание към себе си
ПИК TV x
ПЪРВО В ПИК TV: Борисов във Велинград: Милиони дълг завари кметът. Жена от тълпата: Вярваме ви! Корнелия да си ходи на Крушовица (ОБНОВЕНА/ВИДЕО) ПЪРВО В ПИК TV: Борисов във Велинград: Милиони дълг завари кметът. Жена от тълпата: Вярваме ви! Корнелия да си ходи на Крушовица (ОБНОВЕНА/ВИДЕО)
ново
Днес: 133
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК
Сега
-
четат това