Вход
София
Времето в София 8 o C

ПЪЛЕН УСПЕХ ЗА БЪЛГАРИЯ И БОРИСОВ: Мониторингът на Еврокомисията отпада 12 години след влизането ни в ЕС – страната ни похвалена за борбата с корупцията, Румъния остава под наблюдение (ОБНОВЕНА)

ПЪЛЕН УСПЕХ ЗА БЪЛГАРИЯ И БОРИСОВ: Мониторингът на Еврокомисията отпада 12 години след влизането ни в ЕС – страната ни похвалена за борбата с корупцията, Румъния остава под наблюдение (ОБНОВЕНА)

на 22.10.2019
78712
51
ПЪЛЕН УСПЕХ ЗА БЪЛГАРИЯ И БОРИСОВ: Мониторингът на Еврокомисията отпада 12 години след влизането ни в ЕС – страната ни похвалена за борбата с корупцията, Румъния остава под наблюдение (ОБНОВЕНА)
Автор: ПИК
22.10.2019
51
78712

Отпада окончателно наложеният на България при влизането ни в Европейския съюз през 2007 г. Механизъм за сътрудничество и проверка, по-известен като мониторинг върху правосъдието и вътрешния ред. Той бе наложен единствено на нас и на Румъния с цел по-бързо достигане на европейските стандарти на върховенство на правото.

Това бе съобщено след обявяване на доклада на ЕК за България, където се препоръчва мониторингът на бъде свален и предстои и гласуването на предложението от Европейския съвет. 

Наблюдението над Румъния обаче остава и това показва още по-категорично високата оценка за постижението на България в правосъдната реформа. 

 След 12 години за България пълния успех вече факт, след като още миналата година кабинетът на Бойко Борисов получи похвали от шефа на ЕК Жан Клод Юнкер за успешните реформи, повишаване на ефективостта в борбата с корупцията и редица важни точки, в които наблюдението бе премахнато. Сега окончателно става ясно, че страната ни е покрила всички критерии на общността и не се налага по-нататъшно специално наблюдение. 

Това е факт още от пролетта на тази година и бе признато лично от Юнкер, който отчете, че България е изпълнила изискванията и обеща на премиера Бойко Борисов до края на мандата на комисията му, мониторингът да бъде свален. 

Окончателно решение за това е ясно послание от Европа, че кабинетът на Борисов и правоохранителните органи в България са се справили напълно с това да гарантират върховенство на закона. 

Отпадането на мониторинга е ключово и за оставането на Данаил Кирилов на поста правосъден министър, тъй като той гарантира, че той ще падне, а в противен случай обеща да подаде оставка. 

С решението на ЕК стана окончателно ясно и друго – че са напълно фалшиви воплите на психодесни провалени политици, че няма законност в България. Лъсна фактът, че те не се борят за страната, а само за спасяването спонсорите си в лицето на подсъдими олигарси, които логично не са доволни, че държавата им търси сметка за престъпленията и затова не ги устройва да има каквото и да било правосъдие.

В последния доклад на ЕК от ноември 2018 г. се казваше, че страната ни е изпълнила препоръките по три показателя – независимост на съдебната власт, нормативна уредба и организирана престъпност. Сега пълният успех е вече факт. 

В мандата на следващата Еврокомисия наблюдение вероятно ще бъде въведено върху разходването на евросредства на всички страни членки едновременно. 

Преди минути съобщението за доклада бе официално публикувано и на сайта на ЕК, където става ясно какво е неговото съдържание. 

"Европейската комисия прие днес най-новия си доклад за предприетите от България действия за изпълнение на ангажиментите ѝ във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП)", съобщават на сайта на ЕК. 

В днешния доклад се разглежда постигнатият през изминалата година напредък в изпълнението на последните 17 препоръки, дадени от Комисията в доклада ѝ от януари 2017 г. В него със задоволство се отбелязва последователната работа на България по изпълнението на тези препоръки.

Комисията е на мнение, че напредъкът на България по линия на МСП е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС.

Необходимо е България да продължи да работи последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти в конкретно законодателство и за трайното му изпълнение. България трябва да осъществява мониторинг на трайното изпълнение на реформите чрез новосъздаден съвет, който ще функционира след приключване на мониторинга на Комисията, като достигнатите заключения ще се използват в бъдещия диалог с Комисията в рамките на всеобхватния механизъм за върховенството на закона. Както вътрешният мониторинг, така и механизмът, обхващащ целия ЕС, следва да подпомагат устойчивостта и необратимостта на реформите, дори след края на МСП за България. Преди да вземе окончателно решение, Комисията надлежно ще вземе предвид становищата на Съвета и на Европейския парламент.

"Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер каза: Още в началото на мандата си заявих, че бих искал механизмът за сътрудничество и проверка да приключи при тази Комисия. Разбира се, осъществяването на тази амбиция винаги е зависело от изпълнението на всички изисквания в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.

През последните години България отбеляза впечатляващ напредък в изпълнението на препоръките на Комисията. Въпреки че все още са налице предизвикателства, свързани с изпълнението на нужните реформи и поддържането на набраната скорост, отбелязаният от България напредък понастоящем е достатъчен, за да се обмислят прекратяването на действието на МСП и използването на нови механизми за мониторинг на национално равнище и на равнището на ЕС. Ще чуем внимателно становищата на Парламента и на Съвета, преди да вземем решение", се казва още в официалното съобщение.

"От последния си доклад през ноември 2018 г. Комисията наблюдава консолидиране на правната и институционалната рамка, въведена през предходните години. За постигането на резултати в дългосрочен план ще бъдат необходими решимост и последващи действия преди всичко на национално равнище чрез съвета, който ще функционира след приключване на мониторинга и ще бъде съпредседателстван от заместник министър-председателя, отговарящ за съдебната реформа, и от представител на Висшия съдебен съвет.

Отговорността за осигуряване на зачитането на върховенството на закона и безпроблемното функциониране на държавата е вътрешна конституционна отговорност на всички национални правителства към техните граждани. Това е отговорност и към Европейския съюз и останалите държави членки. В тази връзка въпросите, разглеждани от съвета, който ще функционира след приключване на мониторинга, ще бъдат използвани и в диалога с Комисията в рамките на бъдещия механизъм на ЕС за върховенството на закона.

В допълнение към ангажимента за продължаване на реформите, свързани с борбата с корупцията, Комисията отбелязва по-специално ангажимента на българското правителство да въведе процедури относно отчетността на главния прокурор, включително с цел запазване на независимостта на съдебната власт в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Комисията отбелязва също така ангажимента на българските органи да приемат законодателство за отмяна на разпоредби на Закона за съдебната власт, изискващи автоматично временно отстраняване от длъжност на магистрати в случай на наказателно разследване срещу тях и деклариране на членство в професионални сдружения.

Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) беше създаден при присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. като преходна мярка за улесняване на продължаващите усилия на България да реформира съдебната си система и да засили борбата с корупцията и организираната престъпност. Той представлява съвместен ангажимент на българската държава и на ЕС. В съответствие с решението за създаване на механизма и както беше подчертано от Съвета, прилагането на МСП ще приключи, когато всички показатели, приложими за България, бъдат изпълнени по задоволителен начин.

През януари 2017 г. Комисията извърши цялостна оценка на напредъка, постигнат през десетте години от съществуването на механизма. Тази перспектива даде по-ясна представа за значителния напредък, постигнат след присъединяването, а Комисията успя да формулира седемнайсет препоръки, чието изпълнение би било достатъчно, за да се сложи край на процеса по МСП. Прекратяването на МСП ще зависи от изпълнението на тези препоръки по необратим начин и от условието промените да не доведат до ясен обрат в хода на напредъка.

Оттогава Комисията извърши две оценки на напредъка по изпълнението на препоръките. В доклада от ноември 2017 г. Комисията заключи, че постигнатият напредък е значителен. Въпреки че Комисията все още не можеше да заключи, че някой от показателите е изпълнен в задоволителна степен, тя поясни, че с непрекъсната политическа ангажираност и решимост за постигане на напредък в реформите България би трябвало да може да изпълни оставащите препоръки по МСП в близко бъдеще. Съветът приветства значителните положителни стъпки, като същевременно отбеляза, че предстои още много работа.

През ноември 2018 г. Комисията приветства напредъка към бързо прекратяване на действието на МСП и стигна до заключението, че първият, вторият и шестият показател могат да се считат за временно изпълнени. По отношение на другите три показателя, свързани с продължаващата реформа на съдебната власт и борбата с корупцията, все още бяха необходими допълнителни усилия, за да се осигури пълното изпълнение на препоръките от януари 2017 г. Съветът взе под внимание заключенията на Комисията и насърчи България да използва положителния импулс, за да консолидира напредъка по убедителен и необратим начин.

В днешния доклад се разглеждат предприетите от България действия след ноември 2018 г.

В него се съдържа оценката на Комисията на това как българските органи са подходили към 17-те препоръки. Докладът се придружава от работен документ на службите, който съдържа подробен анализ на Комисията въз основа на постоянния диалог между българските органи и службите на Комисията.

Преди да вземе окончателно решение за прекратяване на действието на МСП за България, Комисията надлежно ще вземе предвид становищата на Съвета и на Европейския парламент", се казва още в съобщението на ЕК.

На брифинг след пленарния ден еврокомисарят Димитрис Аврамополус потвърди високата оценка на комисарите за България и препоръките мониторингът да отпадне. По думите му страната ни е изпълнила всички изисквания и затова се препоръчва отпадане на наблюдението. 

Аврамопулос отлбеляза напредъка на България в борбата с корупцията. България трябва да продължи да работи в тази насока. Като постмониторингов момент се отбелязва продължаването на успешната линия на преодоляване на корупционните практики.

 Аврамополус обаче отчете, че има сериозни критики към Румъния и властите там трябва да работят за повишаване на успехите са борба с корупцията. Поради това ще бъде препоръчано на Румъния да проведе по-сериозно въвеждане на съответните механизми и наблюдението дотогава ще бъде продължено. 

Така за първи път от приемането на България и Румъния в ЕС реално двете страни бяха разделени и получиха различни оценки. 

В края на брифинга Аврамополус съобщи, че се надява скоро България и Румъния да бъдат присъединени и към шенгенското пространство. 

Сподели:
Напиши коментар »
(51)
1
Huбаво е че отпадна мониторинга, сега идва спиране на финансирането. Понеже много добре сме изпълнили препоръките, оттук нататък без евросредства.
4
сега ще падне рев от уж десните демократи от де бъ
5
Борисов пред американския посланик: :“ Стратегически партньори сме, вие казвате, ние изпълняваме ''!!! Какво блаженство, каква божествена кроткост се излъчват от лицето на Тиквоний I Хипертоник!!! А в празнотата на окръглената му като тиква глава се върти една едничка мисъл: - Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя! О, колко красива е земята и колко са щастливи хората и пуделите на нея!!!! Тури му пепел, сипи му вода-тъй е рекла леля Херо Мустафа !!!
6
ПИНОКИОТО ще бълва гущери от мъка. Ха ха ха ха....
8
Едно обещание от един човек с ишиас, изпълнено в последният възможен момент на мандата му, и крайно безмислено, защото този механизъм и без друго отпада в ЕС. От догодина се въвеждат друг мониторинг.
9
Ворият филм на светилото в журналистиката Баба Яга Ива посветен на раздялата между Господаря Боко Тиквата и мутресата Цвeтeлинa Бopиcлaвова. Как след раздялата са запазили добрите отношения и си партнират в незаконните далавери които въртят / цигари наркотици и други/ независимо че Боко пляска маникиенки у Барцелона. Трогателна история да се разплаче човек.
10
Мексиканците си имат Ел Чапо, булгаристанци Ел Банкьо!!!
11
ЩОМ МИЛИОНЧЕВА НИ ПРЕДСТАВЛЯВА В БРЮКСЕЛ, А КУРАБИЯТА, МАЯ, КИРО, ОВЧ, МАСЛАРОВА, ЖАБЛЯНОВ, ГЕРГОВ И ОЩЕ КУП БСП МИЛИОНЕРИ НЕ СА В ЦСЗ И СЛИВЕНСКИЯ БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛА.
12
Каква независима съдебна власт като официално се финансира от фондации и чужди организации???!!! Каква нормативна уредба като я сменят през 2 месеца?! И какво овладяване на организираната престъпност като националните ни престъпници ни управляват?! Просто ни изхвърлят окончателно на бунището, тъй като тук срещат категоричен отказ за промяна на хибридната ни демокрация, измислена от комунистическите нови капиталисти, прераснала в Тиквена диктатура! Само ни се подиграват, а платените малоумни медии изкарват провала ни като героичен подвиг?! Затова сме и на сто и кусурнайсто място по свобода и независимост на медиите... За корупция и явни грабежи няма да говорим... За положителните неща сме на последно място, а за отрицателните - първи! Честито, стадо кротко и мълчаливо, което с удоволствие можеш да управляваш, чрез кражби и лъжи!
13
Сега Ушанката и Нинова какво ще изквичат по въпроса. Нали оня все гъгне, колко корупция имало в България. Сега си вее д-то и това на Деси за наша сметка чак в Япония.
14
Силата е в истината ;)
15
В БНР ОТНОВО СЕ ПОДИГРАХА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И СИЛИВЯ ВЕЛИКОВА ДАЖЕ ОМОЛОВАЖИ НОВИНАТА ЗА ПАДАНЕТО НА МОНИТОРИНГА ....БНР - БСП ...- СКРАБ ..!
16
Хвана му цаката: Свали му гащите - ако задника му е тъмно червен, тури го на тъмно, докато му мине. Те така замина мониторинга!
17
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ЗАКРИЛНИЦИ БОЙКО И ГЕШЕВ ЗА ПРЪВ ПЪТ ОТ 30 ГОДИНИ КОСТОВАШКО КОМУНЯРСКИТЕ ,ШАЙКИ,СЪСИПАЛИ БЪЛГАРИЯ СЪНУВАТ КОШМАРИ,ВСЯКА ВЕЧЕР ТРЪПНАТ И ОЧАКВАТ ПО ПОТАЙНА ДОБА ЕДНИ ДОБРИ ЧИЧКОВЦИ С КАЧУЛКИ ДА ГИ ИЗМЪКНАТ ПО БЕЛИ ГАЩИ В КАМИОНЕТКИТЕ И ДО САБАЛЕ СА БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ ПО ДРАНГОЛНИЦИТЕ КАТО ПРЕЗ ВЕЛИКАТА 1925!
18
Пеше последния подарък от Ишияса за най - корумпираното правителство в Европа..А новият моторинг ще бъде по- лош,защото засяга европейските проекти,oт които се хранят.А има и Кьовеши.
19
Препор.ъката в доклада на Юнкер не значи край !
20
Дъртия ЦИОНИСТ и анален пиян лиглю похвали мутрата КОМУНИСТ за успешния 10 годишен ГЕНОЦИД над българския народ и каза че Европа трябва да се бори срещу национализма..Тоест Европа да се бори срещу собствената си ДНК...Мутрата като послушен ратай и еничер се разтопи от кеф,а пияния си сипа още едно отлежало 30 годишно уиски докато се уговори по телефона с няколко Негри бежанци от Нигерия да му дойдат вечерта в апартамента да го чукат като за последно.....Еххх Хитлер ако беше жив този дърт хомосексуалист щеше да бъде публично разчленен на площада в Брюксел,а тиквата щеше да чука камъни в Дахау
21
ПРЕДИЗБОРНО ОТ ПИЯНИЦАТА ЮНКЕР. НЕ НАМ!
22
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
23
Ако досега мониторингът е бил само по оста София-Брюксел, то изработването и строгостта на прилагането на новия механизъм ще са зависими от процеси, случващи се в Будапеща, Варшава, Букурещ, Рим... Механизмът за наблюдение няма да бъде вдигнат, а ще е разширен
24
Няма такова нещо, нищо не отпада. Напротив още по- тегаво ще стане
25
Европейски Съюз на Съветските Социалистически Републики.
26
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
27
КОЕ Е УСПЕХ ЗА СТАРИЯ ПЕ.ДАЛ ? ЧЕ СМЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО РАЖДАЕМОСТ НА ПЛАНЕТАТА? ЧЕ СМЕ В ТОТАЛНА ДЕМОГРАФСКА КАТАСТРОФА?ЧЕ СМЕ НАЙ ИЗЧЕЗВАЩАТА НАЦИЯ В СВЕТА?ЧЕ СМЕ НАЙ БЕДНИТЕ В ЕВРОПА С НАЙ МИЗЕРНИТЕ ЗАПЛАТИ КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ РАБОТИМ ТРОЙНО ПОВЕЧЕ ОТ ЗАПАДНО ЕВРОПЕЕЦА..ЧЕ СМЕ НАЙ ЦИГАНИЗИРАНАТА НАЦИЯ?ЧЕ СМЕ НАЙ КОРУМПИРАНАТА ДЪРЖАВА В ЕВРОПА С НАЙ КОРУМПИРАНАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА В СВЕТА УПРАВЛЯВАЩА СЕ ДИРЕКТНО ОТ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ?ЧЕ СМЕ НА 118 МЯСТО ПО СВОБОДА НА МЕДИИТЕ?ЧЕ СМЕ НАЙ НЕЩАСТНИЯ НАРОД НА ПЛАНЕТАТА?ЧЕ СМЕ НАЙ ЗАСТАРЯВАЩАТА НАЦИЯ В СВЕТА?ЧЕ НЯМАМЕ РЕАЛНО НИТО ЕДНА РАБОТЕЩА ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ И ВСИЧКО СЕ УПРАВЛЯВА ОТ МАФИЯТА?ЧЕ НАРОДА НЯМА ДОВЕРИЯ В НИЩО?ЧЕ ДЪРЖАВАТА СЕ Е СРАСТНАЛА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ? КОЕ Е УСПЕХ????ИСКАМ ДА ЗНАМ КОЕ Е УСПЕХ ?????? МОЖЕ БИ УСПЕХ Е ЧЕ УНИЩОЖИХТЕ ЗА 10 ГОДИНА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ТАКА КАКТО И ТУРЧИН ЗА 500 ГОДИНИ НЕ Е УСПЯЛ
28
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
29
Падна, защото допустимият период ИЗТЕЧЕ!!!!!
30
Българското правителство да въведе процедури за отчетност на главния прокурор, включително с цел запазване на независимостта на съдебната власт в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Това се казва в мониторинговия доклад на ЕК за България.
31
Пияници и джендъри са тия от ЕК и ЕС ! Пълни боклуци ! Защо не дойдат в ТИКВОЛЕНД да поживеят една година ? Ще избягат на първия месец ! Корупцията тук е нещо законно ,без нея няма как да виреят гниди като Тиквата и Гешев-тъпака ! Цигани ще е.бат родата им на тая измет !
32
АКО АЗ СЪМ УБИЕЦ И УБИЯ ЕДНО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ ТОВА ОЗНАЧАВА ЧЕ АЗ СЪМ ПОСТИГНАЛ УСПЕХ И СЪМ УСПЕШЕН В МОИТЕ ОЧИ.. ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ ЧЕ АЗ СЪМ УСПЕШЕН ВЪВ ВАШИТЕ ОЧИ ??? СЪЩОТО В МОМЕНТА Е И С ТОЗИ ДЪРТ АЛКОХОЛИК И КОМУНИСТА БОРИСОВ. ЗАЩО ТОЗИ ЦИОНИСТ И ВРАГ НА ЕВРОПЕЙСКАТА РАСА НЕ ДОЙДЕ В ТАЗИ КОЧИНА ДА ОБИКОЛИ СЕЛА И ПАЛАНКИ ДА ПИТА И ВИДИ КАК ЖИВЕЕ НАРОДА? ДА ВИДИ МИЗЕРИЯТА, МУХАЛА ПО КЪЩИТЕ , ЛИПСАТА НА ЗЪБИ В НА ХОРАТА УСТИТЕ, ДА ВИДИ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ ИЗОСТАВЕНИТЕ СЕЛА, ТРАГЕДИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО, ДА ВИДИ СТАРИТЕ ХОРА КАК ЖИВЕЯТ СЪС 100€ ПЕНСИЯ, А МЛАДИТЕ СЪС 400 € ЗА ЦЯЛ МЕСЕЦ ?? НЕКА ФОЙДЕ ДА ВИДИ НАЙЛОНОВИТЕ ТОРБИЧКИ ПО ПЪТИЩАТА, ЛИПСАТА НА АСФАЛТ, РАЗРУХАТА И АБДОЛЮТНАТА МИЗЕРИЯ,,, И НЕКА ДЛЕД ТОВА МИ ХОВОРИ ЗА УСПЕХ,, ФОЛЕН ОЪПАДЪК АЛКОХОЛИЗИРАН
33
и с наблюдение и без наблюдение ние сме цър-вули всеки ден протести срещу правосъдието
34
Стига с тези глупости. Гешев и Цацаров намериха ли бананите от Еквадор. Скъпи са тия банани и с бат Бойко да не се случи нещо лошо.
35
Пик огромният кенеф на ненаялите се отрепки гравитиращи около мутренско-милиционерската Долна прослойка на кмомунягослугите и изметта на долните етажи на комаомола !
36
Абе червени изроди и всякакви там ДеБъ. Нещо да кажете вашата..mа...ма
37
отговор на коментар
Бла ,бла наркотици бла ба цигар.Ти хората за балъци ли ги мислиш.
38
бях скоро в Румъния поне с десет години са напред от нас-най бедните карат нови дачии.пътищата им нямат дупки и слагат качествен асфалт-да отиде Асфалт паша да види.Букурещ е три пати по красива от София.Казват същото и за Тирана.В Румъния селско -градско население е 40 на 60% няма обезлюдени ссила като тук благодарение на продажниците ни .
39
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
40
И питал циганина: - Това което се обещава веднага ли се дава!!!! - Ооооо НЕ, то си е само обещание (казали началниците)!!! - Ееее тогава аз обещавам каруцата с коня, отговорил циганина (досущ като ИШИАСА, отивайки си „ПРЕПОРЪЧАЛ да отпадне мониторинга“).... Или по ясно казано. Въпроса е уреден, човека взе парите и каза „ЩЕ ВИДИМ"
41
АСФАЛТ НЕ СЕ ЯДЕ БЕ ПИДАЛ! ДА НЕ ТИ Е КАШКАВАЛ ОТ МАНДРА ?
42
БРАВО БАТЕ , БРАВО БОЙКО ! НЕКА СЕ ЦЕПЯТ ОТЗАД -- ЧЕРВЕНОГЪЗИТЕ КОКОНТРАБАНДИСТИ И ПРИВАТИЗАТОРИ ! СМЕЛО НАПРЕД !
43
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
44
отговор на коментар
На 43 - кое му е нецензурното! ? Дотук с вашия сайт. Край!
46
Мониторингът на ЕК над България може да е последен, но наблюдението над страната ни в частта върховенство на закона, правосъдие и свобода на медиите ще се поеме от Съвета на ЕС, като ще бъдат прилагани строги механизми. В това число и замръзяване на еврофондове, което се очаква още в средата на следващата година. Предстоят и приятни изненади от главния прокурор на ЕС Лаура Кьовеши.
47
Бойко, озапти ония двамата-чак в Япония да се излагат! Кукнали на снимка да и благодари за "врътките"-резил!
48
Адолфино травеститено, Кауня Шербетов какво пръдна от Япония по въпроса за фудбола, кажи ма разпоретино!!
49
ВАМПИРЯСАЛИ са от ужас и се давят в отровна жлъч и злоба всички ЧЕРВЕНУШКИ и ЛИЛАВУШКИ ! ЗАВЛЕЗНА ИМ ДЪЛБОКО, четвъртит с контрагайки, и квичат като прасета на заколение ! Не стига 13 пъти як бой на избори, и 14-ти се задава утре, ами сега и ТОВА ! САСИПАХТЕ Я ТАА ДАРЖАВА БЕ ! ОМИРАМЕ ОТ ГЛАТ ! Реват и скимтят и не могат място да си намерят от злоба, че България НИКОГА през цялата си история не е била по-богата, успешна и просперираща ! НИКОГА не сме имали 120 млрд брутен продукт, на 5-то място по ръст в ЕС ! 28 милиарда ЕКСПОРТ за полугодие ! 70 млрд ДЕПОЗИТИ В БАНКИ, 50 млрд РЕЗЕРВ, 60 млрд ФОНДОВЕ, такова ГРАНДИОЗНО СТРОИТЕЛСТВО - ВСЕКИ ДЕН ВЕЧЕ ОТКРИВАТ НОВ ЗАВОД бе м@мицата им ! ТРИ МАГИСТРАЛИ ЕДНОВРЕМЕННО бе, НАВАЛИЦИ в Суперите, Моловете и по Границите през уикенда ! Никога не сме имали по-успешен ЛИДЕР !
50
отговор на коментар
Айде стига бе, и ние сме ходили в Румъния, и дупки по пътищата колкото щеш, и мизерия, цигани с каруци навсякъде, всички мъже с овчи калпаци, един ресторант няма в Букурещ, обядвах в бензиностанция ОМВ, един главен булевард имат с кичозни и мърляви реплики на шан-з-елизе, сиромашки магазини, три часа стоях в тапа на околовръстното, по селата мизерия страшна, цигани, още стоят колибите от времето на Чаушеску с покриви от ръждива ламарина.
51
Мониторингът ще падне , ама друг път, идва нов по страшен
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
Кой е най-успешният политик в България по време на прехода?
Общо гласували: 16785
архив

Искате да бъдете полезен за обществото? Искате момичетата да тичат след вас? Искате винаги да ви чакат с нетърпение? Тогава елате при нас!... Фирма "Градски транспорт" търси шофьор на автобус.

няма нови новини
Днес: 13
hot
най-четени новини в момента
сега
1482
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
ПЪРВО В ПИК TV: Корнелия Нинова проговори след тежкия пленум на БСП - червената лидерка бяга от въпросите на Ива Николова (ОБНОВЕНА)
x
Пет причини да се будите посред нощ
x