РАЗКРИТИЕ НА ПИК! Депутат от БСП затрил над 23 милиона лева от столична болница по хематология

Политика

РАЗКРИТИЕ НА ПИК! Депутат от БСП затрил над 23 милиона лева от столична болница по хематология

212680
на 15.10.2018
РАЗКРИТИЕ НА ПИК! Депутат от БСП затрил над 23 милиона лева от столична болница по хематология
Автор:   ПИК

Последвайте ни в Google News Showcase

Депутат от БСП съсипал софийска болница по хематология, като натрупал 23 604 000 лева дългове и е сключил поредица от неизгодни договори в разрез с правилниците и интересите на лечебното заведение, сочи одитен доклад на Дирекция "Вътрешен одит" към Министерството на здравеопазването, чието изработване приключва през юни 2016 г.

препоръчано

Тоа стана ясно от документа на здравните власти, с който ПИК разполага, дни преди БСП да внесе искането си за вот на недоверие към правителството за здравеопазването и в разгара на серията от срещи, които лидерката на столетницата Корнелия Нинова провежда по темата с браншови организации.

Докладът касае „Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания“ (СБАЛХЗ) ЕАД-София. С този доклад вътрешният одит на министерството проверява законосъобразното определяне, осчетоводяване и отчитане на вземания и задължения на болницата, ефективни ли са били дейностите по управление и контрол на изпълнителния директор и Съвета на директорите на болницата, законосъобразността на проведените обществени поръчки за доставки и услуги, както и адекватността и ефективността на подписаните от изпълнителния директор по това време договори с външни изпълнители и доставчици.

Изпълнителен директор по това време е Георги Михайлов, днес народен представител от БСП и основен говорител по темата „Здравеопазване“.

Ето какво констатират специалистите от Дирекция „Вътрешен одит“ на МЗ - резюмето на одитния доклад е безпощадно, там се съдържат следните изводи и заключения:

1. За периода 2014-2015 г. резултатите от дейността на дружеството са отрицателни, като през 2015 г. реализираната загуба се е увеличила почти два пъти. Болницата приключва годината със счетоводна загуба от почти 6 млн. лв., а просрочените вземания са се увеличили с над 77 %;

2. Не са предприети активни действия за снижаване на загубите и не е разработен план за действия за тяхното намаляване;

3. Допуснато е да бъдат закупувани лекарства на цени, надвишаващи определените стойности за опаковка,изчислени на база референтна стойност от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък;

4. В СБАЛХЗ не е регламентиран процеса по сключване на договори, включващ иницииране, контролни процедури, отговорни лица, движение на документи, съхранение, архивиране и пр.;

5. Независимо от тежкото финансово състояние на болницата е допуснато да се изразходват средства на болницата в размер 264 872 лв. за проучвателни и проектни работи и консултантски услуги при липса на възможност за реализирането им;

6. При проверката на обществените поръчки се установяват множество нарушения на ЗОП и „Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „СБАЛХЗ“ ЕАД-София, пропуски, грешки и нередности;

7. По отношение на голяма част от сключените договори през одитирания период не е извършван и документиран предварителен контрол за законосъобразност. Регламентиран е такъв праг на същественост за осъществяване на предварителен контрол, който позволява много големи парични потоци при финансови задължения под установения праг да останат без контрол;

Изводите в резюмето са още няколко десетки позиции и всички те са в критична или силно критична насока на разсъждение. Интересното е, че изпълнителният директор на „СБАЛХЗ“ ЕАД-София по това време д-р Георги Михайлов приема изцяло направените препоръки.
Нека навлезем в тези детайли, за да видим до какви зеещи висини на лошото управление и загробването на една от най-важните болници е достигнал този човек.

Анализът на финансовото състояние към 31.12.2014 г. води до съкрушителния извод, че реализираната загуба от дейността на дружеството за 2014 г. е в размер на над 2 млн. лв., при това натрупана само за една година. Анализът на финансовото състояние към 31.12.2015 г. показва, че реализираната загуба е нараснала до близо 6 млн. лева. Заключението е безапелационно – резултатите от дейността на болницата и управлението й са еднозначно отрицателни. На стр. 20 от доклада е описан общия размер на задълженията на „СБАЛХЗ“ ЕАД-София – 23 604 000 лв. (двадесет и три млн. шестотин и четири хиляди лева)!

При извършената проверка на сключените от д-р Георги Михайлов договори са открити стряскащи нарушения на финансовите правила и дисциплина, както и договори с клаузи и реализация, които оставят основателни съмнения за източване на болницата:

Одиторите стигат до следното скандално заключение:
Извършените проучвателни и проектни работи и консултантски услуги, за които са платени 264 872 лв. със собствени средства на болницата, не са довели до предприемането на НИКАКВИ действия за тяхното приложение в практиката и довършване на започването чрез строителство, ремонт, реконструкция, подобрения и т.н.

Така изразходваните средства не са съобразени с тежкото финансово състояние на дружеството и невъзможността да бъдат реализирани проектите. Одиторите настояват, че липсата на ефективни контролни процедури и извършен предварителен контрол за законосъобразност от финансов контрольор е довела до плащания на основание САМО представени фактури, без посочване на конкретно извършена дейност, необвързани с реално свършена работа договори и документи. Констатирани са разлики между договорено и платени, без наличие на мотивиращи или обясняващи това документи.

Одиторите отчитат сключването на още договори, които те определят еднозначно като „неизгодни“ за болницата. Два от тях са особено фрапантни. В първия случай става дума за договор с юридическата фирма „Евролекс Консултинг“ ООД за извършването на услуги по текущо правно обслужване и правна помощ на болницата.

Срокът на договора е 2 (две) години, а стойността му – 86 400 лв. без ДДС. В сключените договори с тази фирма не е определен обем (количествени характеристики на възложената работа, брой становища или консултации), което да бъде обвързано със съответното заплащане. Договорите не са сключвани за изпълнение на конкретно възложена задача и заплащане в съответствие на извършеното, а е посочено твърдо месечно възнаграждение в размер на 3600 лв. без ДДС, НЕЗАВИСИМО  от извършеното.

Одиторите са категорични, че този договор е крайно неизгоден за болницата, при положение, че има договор с фирма за правни услуги, част от предмета на който ги покрива изцяло, още повече, че заплащането е не са обем свършена работа, а конкретно определена месечна сума. Вторият крайно неизгоден за болницата договор е с фирмата „Оварас Вендинг“. Тя е собственост на Ленет Чакър, син на първата жертва на бандата на „Наглите“ Мехмед Чакър.

Договорът е за монтиране на система от телевизори във всички болнични стаи. Подписан е още през 2004 г. със срок на действие 7 г. През годините е удължаван няколко пъти с анекси, а в него пише, че след края на договора собствеността на телевизорите ще бъде прехвърлена на болницата. Към края на договора през 2015 г. директор продължава да бъде днешният депутат от БСП Георги Михайлов. Болницата отново продължава да плаща, без да е получила собственост върху тази техника. През всичките години на действие на договора печалбата е отивала само и единствено за „Оварас Вендинг“, а болницата остава без нито лев приход.

Сериозни нарушения са констатирани както в системата за получаване, отчитане, изразходване и контрол на получените дарения от „СБАЛХЗ“ ЕАД-София, така и при възлагането на обществени поръчки. Многократно е нарушаван ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки. Одиторският екип проверява и цените на доставяните лекарствени продукти.

Изводът им е безапелационен – в резултат на липсата на ефективен предварителен контрол е допуснато да бъдат закупувани лекарства на цени, надвишаващи определените стойности за опаковка, или 23 808 лв. над стойностите, изчислени на база референтна стойност от Приложение № 2 от позитивния лекарствен списък. Като пример одиторите дават лекарството Bacteripime. Флаконът от 1 гр. е купуван за 11,40 лв. с ДДС, а регулираната стойност по позитивния лекарствен списък е 6,83 лв.

Следвайте ПИК в Телеграм и Туитър

Сподели:
Бомба x
САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена за 25 юли - Близнаците да очакват повишение на заплатата, успехът няма да изостави Скорпионите САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена за 25 юли - Близнаците да очакват повишение на заплатата, успехът няма да изостави Скорпионите
ПИК TV x
Виктор Димчев със сензационен сценарий пред ПИК TV: Радев ще ни тласка от избори в избори до края на мандата си, когато ще ни се представи като спасителя (ВИДЕО) Виктор Димчев със сензационен сценарий пред ПИК TV: Радев ще ни тласка от избори в избори до края на мандата си, когато ще ни се представи като спасителя (ВИДЕО)
ново
Днес: 109
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК