СИГНАЛ ДО ПИК: "Зелените" депутати от ДБ със скандални предложения за промени в Закона за устройство на територията (ДОКУМЕНТИ)

Акценти

СИГНАЛ ДО ПИК: "Зелените" депутати от ДБ със скандални предложения за промени в Закона за устройство на територията (ДОКУМЕНТИ)

75748
на 04.05.2021
СИГНАЛ ДО ПИК: Зелените депутати от ДБ със скандални предложения за промени в Закона за устройство на територията (ДОКУМЕНТИ)
Автор:   ПИК

На 29.04.2021 г. народните представители Владислав Панев, Борислав Сандов и Иван Велов – членове на ПП Зелено движение като част от коалицията ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ в 45-то Народно събрание на Република България внасят Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, със сигнатура 154-01-63. Затова получи сигнал ПИК.

препоръчано

 Вносителите на законопроекта в мотивите си изтъкват, че към момента над 370 000 000 декара гори се водели със статут на земеделски територии, което осуетявало тяхното правилно управление и стопанисване. Поради това, вносителите предлагат поправки в Закона за устройство на територията, с които всички територии, които са заети с гори (залесени територии) по смисъла на Закона за горите да се преотреждат, т.е. да им се промени предназначението формално с общите устройствени планове или измененията за общи устройствени планове в горски територии. С други думи тези имоти, голяма част от които частна собственост ще престанат да се водят поземлени земеделски имоти, като вече ще имат статут на поземлени горски имоти по смисъла на действащия устройствен план. Скандалното в случая е, че вносителите на законопроекта погазват процедурите в Закона за горите, които определят тази формална процедура, която предвижда възможност самият носител на правото на собственост да упражни правата си, като му се предоставя законодателна възможност да се съгласи имотът му да се преотреди в горска територия или пък да откаже, като съответно декларира желание да си ползва собствеността като земеделска земя, като му се предоставя определен срок за изразяване на мнение и за почистване на имота от залесените видове. С това си действие вносителите на законопроекта освен, че нарушават принципа за правова държава по Конституция, който гарантира, че законите не си противоречат, ами и погазва правата на собствениците на над 370 000 000 площ, които единствено и само самите собственици могат да упражняват правата си за ползване, владение и разпореждане.

Вносителите не спират до тук. Позовават се и на Орхунската конвенция, която налага конкретни правила, с които в определени случаи кръга на заинтересовани страни се разширява по отношение на вземането на решения относно дейностите, които има вероятност да въздействат неблагоприятно върху околната среда. В тази връзка вносителите на текстовете предлагат в Закона за устройство на територията заинтересования кръг от лица по обжалване на общите устройствени планове да бъде разширен с всички юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което несъмнено не е съобразено с практиката на Конституционния съд и Върховния административен съд, който определя, че не всяко НПО или пък гражданин отговарят на условията за “заинтересованост/засягане” от предвиждането на съответния устройствен план или инвестиционен проект, още повече, че самата Орхунска конвенция отчита този правопорядък, като най-скандалното е, че такива “ол-инклусив” според Конвенцията права могат да се предоставят само на гражданските организации в сферата на опазването на околната среда, които отговарят на условията в закона, а не по принцип на всички учредени граждански организации, както са разписали депутатите Владислав Панев, Борислав Сандов и Иван Велов. Със същият текст предлагат да се допълни и заинтересования кръг лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, като освен собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите според данните от имотния регистър, в този процес ще може да участва всяко НПО регистрирано в обществена форма. Най-фрапантно е, че си създават вратичка в закона, която им позволява същите тези НПО, без да се съобразяват с волята на собствениците да “стартират” процедури по изменение на действащи устройствени планове – общи и подробни, с настояване пред кмета, областния или министъра на регионалното развитие и благоустройството. Сещайте се в този случай какви биха били обстоятелствата, ако съответния собственик на имотът, който се цели да бъде променен неговият статут, не успее по някаква причина да изрази становище, като отчетем и факта с какъв натиск по принцип НПО-тата атакуват всяка една община по отношение на всяко едно бъдещо устройствено планиране. В крайна сметка, самата Конвенция дава права на екологичните НПО-та да вземат участие в процеса на обществено обсъждане като изразят своето мнение или предложение преди издаването на съответното решение от компетентния орган, което в крайна сметка може и да бъде отхвърлено и след това обжалвано в съответния съд. Но никъде в Конвенцията не им се предоставят права същите да "стартират" тези процеси по създаване или изменение на действащи планове, програми или други стратегически документи в сферата за териториално развитие.

С тези поправки освен, че зелените целят да си създадат правна възможност да погазят правата на собствениците на над 370 000 000 декара земя, като ги вкарат “служебно” в горска територия с устройствения план, която гора после същите собственици ще трябва да опазват като местообитание на птици, несъмнено тези НПО ще атакуват и устройствените планове по Черноморското крайбрежие отново без допитване до съответните носители на вещни права, предлагайки скандалните си проекти за нови устройствени планове, които под сериозен натиск общините ще им се наложи да одобрят, тъй като никоя институция не обича да влиза в конфронтация със зелените.

 Ето го и законопроекта:

Ето го и становището:

Сподели:
Бомба x
Съпруг и съпруга: Какво не може да бъде скрито един от друг и какво трябва Съпруг и съпруга: Какво не може да бъде скрито един от друг и какво трябва
ПИК TV x
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Харвардските авери Асен Василев и Кирил Петков с общи опорки за финансите и икономиката (ОБНОВЕНА) ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Харвардските авери Асен Василев и Кирил Петков с общи опорки за финансите и икономиката (ОБНОВЕНА)
ново
Днес: 211
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК
Сега
-
четат това