Вход
София
Времето в София 26 o C

Цветанов с важни думи към депутатите за европредседателството

Цветанов с важни думи към депутатите за европредседателството

на 11.01.2018
723
5
Цветанов с важни думи към депутатите за европредседателството
Автор: ПИК
11.01.2018
5
723

Да си дадем ясна сметка, че нямаме право да пропиляваме шанса си да бъде чут гласът на България. Трябва да работим отговорно, да работим ползотворно и да се водим единствено от националния интерес на страната. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов в декларация от името на групата.

„Нека да работим всеотдайно за националните интереси на България и за постигане на добри и бързи резултати. Вярвам, че новата година ще е много динамична и ползотворна за работата на българския парламент“, заяви той. „11 години след приемането ни в ЕС предстои да покажем политическа култура и лоялност към европейските ценности. Следващите 6 месеца България е председател на Съвета на ЕС и добрите европейски новини и политически послания към цяла Европа ще тръгват от София“, посочи Цветан Цветанов.

„Това прави работата ни като народни представители несъизмеримо по-отговорна, защото знаем, че народът на България не иска да бъдем фон в хор на европейските гласове. Желаем гласът ни да се чува все по-силно и все повече хора да се вслушват в него“, изтъкна той. „Партизанските политически страсти няма как да допринесат за постигане на националните ни цели по време на Председателството“, коментира Цветан Цветанов.

„Основните събития на парламентарното измерение на Председателството са 6, като за 3 от тях се очаква в страната ни да дойдат близо 300 делегати и гости”, уточни председателят на ПГ на ГЕРБ. Той поясни, че през новия политически сезон ГЕРБ ще предприеме законодателни инициативи за укрепване на обществения ред и сигурността, в сферата на образованието и труда, здравеопазването и нов достъпен модел за здравни грижи. 

Ето и цялата декларация от името на ГЕРБ: 

Нека да ни е честита Новата 2018 година! Да си пожелаем да е здрава, мирна и добра! Нека да работим всеотдайно за националните интереси на страната и да постигаме добри и бързи резултати.

Вярвам, че Новата година ще е много динамична и ползотворна за работата на българския парламент. 44-то Народно събрание е първото, което ще запише в програмата си домакинство на шест парламентарни събития по време на Българското председателство на ЕС. Така Новата година отваря нов цикъл от предизвикателства и пред нас като парламент, и пред управляващия екип на страната. Единадесет години след приемането ни в ЕС, предстои да покажем политическа култура и лоялност към европейските ценности.

В следващите шест месеца България е председател на Съвета на ЕС и добрите европейски новини и политически послания към цяла Европа ще тръгват от София. Това прави работата ни като народни представители несъизмеримо по-отговорна. Защото знаем, че народът на България не иска да бъде фон в „хора на европейските гласове”. Ние желаем нашият глас да се чува все по-силно и все повече хора да се вслушват в него. Ето защо се обръщам към всички народни представители да си дадем ясна сметка, че ние нямаме право да пропиляваме шанса си да бъдем чути. Трябва да говорим отговорно, да работим ползотворно и да се водим единствено от националния интерес на страната. Партизанските политически страсти няма как да допринесат за постигане на националните ни цели по време на Българското председателство.

Фактът, че сме начело на Съвета на Европа през първите шест месеца на годината обаче не означава, че трябва на всяка цена да се стремим да постигаме безпринципно единодушие или фалшиво съгласие помежду си. Нямаме намерение да принизяваме ролята на опозицията в политическия ни живот. Очакваме обаче политиките на опозицията да бъдат състоятелни и добре аргументирани. Европейските ни партньори са виждали и скандали, и интриги, и протести. В този смисъл намеренията да се провокират страсти по време на председателството няма как да постигнат някакъв голям ефект. Те само може да говорят за ниска политическа култура и да навредят на имиджа на страната.

Българският народ демонстрира все по-осъзната европейска съпричастност. Опитите да се противопоставят народностните ни корени на европейската ни принадлежност са обречени на неуспех. Българинът истински се интересува от работата на европейските институции и от европейския дневен ред, който е максимално приближен до дневния ред на страната ни. Хората очакват по време на председателството ни да чуят, че се търсят и вземат решения по важните за страната ни проблеми. Очаква се положителните тенденции на икономически растеж и финансова стабилност да се ускорят и задълбочат по такъв начин, че да станат осезаеми за отделния човек.

Няма как да подмина факта, че основните събития от Парламентарното измерение на Българското председателство ще бъдат шест на брой, като за три от тях се очаква в страната ни да дойдат по близо 300 делегати и гости:

1. От 21-ви до 22-ри януари Комисията по европейски въпроси на българския парламент е домакин на среща на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите в Европейския съюз. По традиция е задължително първата междупарламентарна конференция от Парламентарното измерение на председателството да е тази на председателите на Комисиите по европейски въпроси. На този висок форум ще представим и разясним приоритетите на Българското председателство, ще приемем рамката на шестмесечния доклад на КОСАК и ще обсъдим проекта за дневен ред на Пленарния КОСАК. На 21 януари ще се проведе среща на Председателската Тройка на КОСАК, а срещата на председателите на комисиите ще се осъществи на 22-ри януари. Целта на Председателската Тройка (България, предшестващата страна председател Естония и следващата страна председател Австрия) е да се обсъди и одобри дневния ред и темите на конференцията.

2. От 15-ти до 17-ти февруари българският парламент е домакин на Интерпарламентарна конференция за Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Комисията по външна политика и Комисията по отбрана ще бъдат ангажирани с провеждането на тази конференция.

3. От 19-ти до 20-ти февруари Европейският парламент в Брюксел ще бъде домакин на Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС. Конференцията ще бъде организирана и председателствана съвместно от Европейския парламент и Народното събрание на Република България. В центъра на вниманието ще бъде подобряване на отчетността в областта на икономическите и бюджетните политики на ЕС, особено по отношение на Икономическия и паричен съюз, като се вземат предвид социалните аспекти и не се засягат правомощията на националните парламенти.

4. От 18-ти до 19-ти март в София ще заседава Съвместната група за парламентарен контрол на Европол. Това ще бъде втората среща на СГПК като учредителната се състоя на 9 и 10 октомври в Европейския парламент в Брюксел. У нас ще продължи работата по приемането на Процедурните правила и ще бъдат осъществени контролните и надзорни функции над дейността на Европол.

5. От 13-ти до 14-ти май в София ще се проведе среща на председателите на комисиите по енергетика на националните парламенти на страните членки на ЕС. Общата цел на дебата е да се гарантира по-сигурна, по-достъпна и щадяща околната среда енергия за гражданите на Европейския съюз.

6. От 17-ти до 19-ти юни София ще бъде домакин на Пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите в ЕС. Всеки национален парламент, както и Европейският парламент ще бъде представен от шестчленна делегация. Пленарният КОСАК е заключителната среща от Парламентарното измерение на Българското председателство. На тази среща ще бъдат изготвени, гласувани и приети документи за общите Приноси и Заключения, които ще представят позициите на националните парламенти по въпроси от дневния ред на ЕС и ще коментират дейността на КОСАК за периода на Българското председателство.

По време на Българското председателство ще отделим специално внимание на темите миграция, сигурност, отбрана и дигитализация.

Приоритетите за председателството ни са заложени от Председателската Тройка:

Първият е свързан с икономическото развитие, работни места, растеж и конкурентоспособност.

Вторият е свързан със социалните политики на ЕС.

Третият приоритет е изграждането на енергийния съюз и политиката за климата.

Четвърти приоритет е сигурност и правосъдие, като в него попадат въпросите за миграция и правосъдие - две теми, които са изключително важни за България.

Петият ни приоритет се отнася до външнополитическите акценти в работата на ЕС, които отново взаимодействат с теми като сигурността и миграционната политика.

Ангажиментите на българския парламент по време на председателството ни са сериозни и отговорни, но те няма да осуетят намеренията ни да изпълним предварително планираната законодателна програма, а само могат да стимулират националното ни законотворчество. Приоритетите на ГЕРБ за следващите шест месеца се свеждат до законодателни инициативи в следните направления:

1. законодателни инициативи за укрепване на обществения ред и сигурността;

2. законодателни инициативи в сферата на образованието и пазара на труда;

3. законодателни инициативи в сферата на здравеопазването и въвеждането на нов достъпен модел на здравни грижи;

4. За нас задачата за справяне с корупцията няма алтернатива поради което сме готови да дебатираме по спорните въпроси в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Всяко протакане на антикорупционното законодателство, обаче, по същество работи в полза на корупцията и отлага във времето ефективната съдебна реформа. И тук започва да става за пореден път ясно кои са проводниците на стратегии за отлагане на антикорупционното законодателство.

Ние предприехме конкретни действия за изработване на по-мащабни и ефективни мерки като по този начин декларирахме и готовността си да се противопоставим на корупцията във всичките й форми. Положихме усилия да ограничим възможностите за упражняване на корупционни практики, както и да въведем по-строг регламент за санкциониране на подобни негативни явления. Политическите ни действия спрямо конкретни случаи на корупция винаги са били прозрачни и най-вече решителни и бързи. Именно ГЕРБ е партията, реагирала най-бързо и решително на случаите на корупция.

Българското общество трябва да е наясно, че за корупцията няма предпочитана партийна окраска. Хората у нас обаче помнят откъде тръгнаха корупционните практики и кои бяха техните лица. Сега същите хора превръщат темата за корупцията в политически инструмент, с който се надяват да постигнат целите си за смяна на властта.

5. Във външно-политически план неотклонно ще се стремим да разширяваме и задълбочаваме сътрудничеството в нашия регион. Българското правителството през последните месеци зададе нови стандарти на комуникация със страните от Западните Балкани. Не случайно Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Федерика Могерини и еврокомисарят по политиката за съседство и преговори за разширяване на ЕС Йоханес Хан нарекоха договора ни с Македония „вдъхновение за целия регион”. Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани по наше настояване се превърна в приоритет на Председателството на ЕС от триото на Естония, България и Австрия.

Политическите и културните ни контакти с Турция все повече се оказват резултат на национално отговорна външна политика, а не на спорадични усилия на отделни партии. Дипломатическите ни ходове бяха посрещнати добре както от страните в региона, така и от европейските институции и техните лидери.

Приоритетите ни в сферата на външната политика са присъединяването на България към Шенген и еврозоната, както и отпадането на Механизма за сътрудничество и проверка. Неизменно ще отстояваме и позицията си, че присъединяването ни към Шенген би допринесло за по-добрата защита на външните граници на Европа.

Сподели:
Напиши коментар »
(5)
1
Кажи за утрепания си приятел от търново, какви сте ги вършили заедно, кажи колко милиона ти покри в офшорките, кажи за 6-те аоартамента, станаха ли поне 10. Кажи бе каунь.
2
какво важно е казал възпитаника на помощното училище във Вършец Цвъко с многото апартаменти?
3
БРАВО!ТОВА ГО Е НАУЧИЛ В ПОМОЩНОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА БАВНОРАЗВИТИ И ДЕБИЛИ ВЪВ ВЪРШЕЦ.БРАВО ЦЕКОО
4
Оставка на мутренското правителство!.................-:)............! Премиерът" наш ходи на посещения в Гърция, Турция, Западните Балкани, Румъния, Франция до Саудите опря и накрая при Тереза Мей се озова. Всички обаче поставиха диагноза една! Тиквата все още не е узряла до сега. Сега в Норвегия отиде на боровинка да го присадят, със надежда вече да го приземят!От както гербавите са на власт, все сме на прага на Шенген, всичко е "изпълнено" , но винаги отлагат за следващата година и така осем години. Иде Тиквата на екскурзия почукат го по зелената балка и казват, догодина ще узрее, да ама не, пустото все не е узряла. Така ни влачат на дънна въдица с празни обещания, като шарани. Сега и до чаршафите опря, да проверят и те дали узряла ли е таз глава. За всеки случай е взел и Симо айдука от време на време по главата да го чука.Правилно другарко Мастурбаркова, бетонирайте пътя с цветя и рози, че Тиквоций Първи и без това не знае две думи на кръст от който и да е чужд език! " Всички тук парле ву франсе" , тази фраза още звучи в ушите ми от времето на посещението на бабое@а МакАрон и е върхът на лингвистичната гносеология на банкяския макак!Оперетен генерал и Цар Айдук поканени да забавляват група чаршафи и да се правят на маймуни. Невиждан цирк. Падам от смях.Не обичам комунистите а още повече гербавите, не съм дежурен хейтър по форумите, искам да ви питам следното, по-добре ли щеше да ни представи оня с некоординираните движения, като хиперактивно дете, без жена наречен прецедент мистър Бийн? Криво седете право съдете. Льотчика бърка с боксова ръкавица в някои области на гербавите и това ми доставя неизмеримо удоволствие! Naturalia non sunt turpia! , преведено," Естествените неща не са срамни" Ужасни сте ПИК, това си е живо окепазяване на президентската институция. Жлъч, завист и лизане на Тиквата от а@уса, през перинеума до пъпа! На комунетата никаква власт повече, те ни доведоха до трета национална катастрофа. За да докажат, че са чисти да върнат всичко от криминалната приватизация, пък ще видим по подир! Яли сме им горещата чорба а дядо ми Мъдрият заек казваше: " Парен каша духа"! Напредък, някои Герберастки кратуни започват да дават признаци на мислене!-:) Забелязват повторенията!ГЕРБ, и вие сте маскари, като тези от БСП! Проблемът е, че вие вместо да работите за " благо роду" се опитвате да се съревновавате в кражбите! Няма малка или голяма кражба, има нарушение на принципа и ако щете на библейския закон " Не кради" на което между другото се основава съвременното законодателство! Ушавия Шлифер, нещо да каже за шесте апартамента "подарък" от тъщата , бавно развиващия се и той най-активно атакува ли атакува! Ако бяхте използвали тази енергия за отопление, цяла зима нямаше да плащаме парно! Другарят Дзержински едно време казваше следното: " Проверката е висша форма на доверие " , но тъй като у нас всички сме много умни, затова и честотата на грешките е пропорционална на умниците т.е. висока! Весели празници! Ограничени и неуки редакторчета се мъчат да налагат свои незнайни правила нямащи нищо общо с граматиката ни и тълковния речник. Сигурно са завършили в П.У.Т.К.А., не си мислете глупости! Това беше някакъв университет в Перник! ......ПИК, я се напънете да питате Маринов, малката Мутра, какво направи с пернишките разбивачи на банкомати? Какво ни баламуркате с Корея, ако толкова ни е интересно, ще ви питаме, как развъждат елени в Якутия!? Давайте по същество у нас е далеч по интересно мистър Даун и Тиквоций Едно имитират усърдие, но резултати нулеви!Естеството на коментарите само може да ви покаже, какво е мнението на мислещите хора в територията наречена Булгаристан. Крадци, закичили се с купени титли и фалшиви дипломи за образование дълбоко убедени, че в ръцете си имат индулгенции!?! -:)Всичката я втасахме, ремонтираха " Св. Стефан " в Истамбул. Както казва Тиквоций " Едно" , платих, извадих, направих, намерих ,като чели той ги вади от джоба си. Мутренски маниер, комплекси и мания за величие. Сега малко ще го погъделичкат и няма да се очудя ако кацне пак в Македония да ремонтира къщата на този велик Българин окупирана от Коминтерновска Македония или за по-кратко FYROM. Тъй, като нашият човек е прочел само една книга, със сигурност си няма представа от Балканска история, но високото му неподплатено самочувствие на "велик" държавник, го кара да прави грешка след грешка. Имаше един уж умен и "интелигентен " натурален индоевропеец, който едно време им подари танкове, а те за благодарност ни очерняха, наричаха фашисти и какви ли не, но ние търпяхме. Сега и нашият " Велик" политик, такава каша ще забърка, че поне още 50 години и следващите правителства, ще се чудят, какво да правят. Зоран Заев днеска е тука утре го няма, но Тиквоций "Едно" подписва ли подписва безмислени договори? Срам и позор! Не искам да ме ръководят и най-вече да ме излагат неуки питеци и възпитаници на училища за бавноразвиващи се, не искам да ме управляват бандити и да треперя да не се случи нещо на възрастните ми роднини! Защо още не е възстановена плочата на " Каймакчалан" ,защо оня "велик "потурко македонист, който я разби не е в затвора? Когато се извършва нещо на държавно ниво, трябва да бъде, последователно, умно, премерено а не да ми работят, както се казва на парче!
5
ГЛЕДАХТЕ ЛИ СНОЩИ ШОУТО НА СЛАВИ?ТАМ БЕ КАЗА ЦЯЛАТА ИСТИНА ОТ ЕДНА КРЕХКА БЪЛГАРКА И ЕДИН ЖУРНАЛИСТ.ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ПО ВЕРИГАТА НАДОЛУ СА ПРЕСТЪПНИЦИ,КРАДЦИ И ЛЪЖЦИ!БЪЛГАРИЯ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ТАКИВА ХОРА!
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
Кой е най-одобряваният от вас партиен лидер?
архив

Обява:
”Продавам вечен двигател. Гаранция - 12 месеца.”

няма нови новини
Днес: 210
hot
най-четени новини в момента
сега
3315
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV! Корнелия Нинова яхна цената на хляба, иска 5% ДДС (ОБНОВЕНА)
x
МИСТЕРИЯ! Уфолози откриха летящи чинии в ледовете на Антарктида (ВИДЕО)
x