Конституционният съд отсъди дивото къмпингуване по морето като антиконституционно

Темида

Конституционният съд отсъди дивото къмпингуване по морето като антиконституционно

15629
на 17.06.2020
Конституционният съд отсъди дивото къмпингуване по морето като антиконституционно
Автор:   ПИК

Въпреки напъните на президента, „общественичката“ Мая Манолова и анархистичните групи на „Демократична България“, Конституционния съд отсъди дивото къмпингуване по морето като антиконституционно!

препоръчано

На 16.06.2020 г. Конституционния съд на свое заседание отхвърли жалбата на омбудсмана (тогава Мая Манолова) за отмяна на разпоредби в Закона за Устройство на Черноморското Крайбрежие (ЗУЧК), които регламентират създаването на места за разполагане на палатки, кемпери и каравани. Закона регламентира и налагането на глоби за разположилите палатки, кемпери и каравани извън определените за това места в Зона „А“ и „Б“ – на 2 км от брега.

В Европа и останалата част на света, освен в България и Руската федерация, дивото къмпингуване е забранено и се санкционира с глоби. В Гърция нарушителите дори ги грози и затвор.

Законодателят на 16.07.2019 г. промени ЗУЧК, като регламентира временни места за настаняване на палатки, кемпери и каравани по морето. По този начин България започна да прилича на цивилизована държава.

Бесен отпор срещу тези промени имаше от страна на Президента, който върна закона, Мая Манолова, в качеството си на омбудсман, която внесе в Конституционния съд жалба срещу цивилизационния избор на законодателя, и анархистичните групи от „Демократична България“, които много лета завземаха чужди имоти, горички и плажове по нашето Черноморие със своите палатки, кемпери и каравани. Изброената група е против конституционния ред, видно от решението на Конституционния съд!

Дивокъмпингуващите по морето не заплащаха и стотинка на бюджета, общините или собствениците на имоти. Оставяха след себе си тонове боклук, изкопани и пълни до горе септични ями. Простотия и мръсотия до шия! Всички свои действия те оправдаваха, като природозащитни мероприятия за опазване на Черноморието, свобода на придвижването и пример за нов вид туризъм.

Реално тези хора осъществяваха просто една кражба, същото като в САЩ. Протести за права с разграбване на магазини, палене на коли, унищожаване на статуи – вандалщини. Там тези вандали се подкрепят от „Демократическата партия“. В България, дивокъмпингуващите се подкрепят от Президента, Мая Манолова и анархистите и зеления октопод от „Демократична България“.

Ето и текстовете от ЗУЧК, за които КС се произнесе, че не са антиконституционни и остават в сила:

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) (1) В зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.

(2) Местата по ал. 1 не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за горите - архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като: кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.

(3) Условията и редът за определяне на местата по ал. 1, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

(4) Местата по ал. 1 не могат да попадат в границите на защитени територии от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за защитените територии.

Чл. 17а. (2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) Забранява се поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", освен в случаите на разрешено строителство по ал. 1.

Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2019 г. (*)) (1) Който постави палатка, шатра или паркира кемпер или каравана в чужд неурегулиран поземлен имот в зона "А" или в зона "Б" извън местата, определени по реда на чл. 10а, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 1500 до 3000 лв.

(2) Който устройва места за разполагане на палатки, кемпери или каравани в нарушение на разпоредбите на чл. 10а, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 6000 до 10 000 лв. или имуществена санкция от 12 000 до 60 000 лв.

Сподели:
Бомба x
Кои планети са ретроградни или как да планирате живота си през 2022 г. Кои планети са ретроградни или как да планирате живота си през 2022 г.
ПИК TV x
ПЪРВО В ПИК ТV: ГЕРБ на бунт срещу опитите за екзекуция на Труд - депутати от партията на Борисов пристигнаха в редакцията на вестника (НА ЖИВО/СНИМКИ) ПЪРВО В ПИК ТV: ГЕРБ на бунт срещу опитите за екзекуция на "Труд" - депутати от партията на Борисов пристигнаха в редакцията на вестника (НА ЖИВО/СНИМКИ)
ново
Днес: 110
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК
Сега
-
четат това