Писателят Христо Стоянов разкри за какво трябва да бъдат уволнени Румен Радев и Слави Трифонов

Акценти

Писателят Христо Стоянов разкри за какво трябва да бъдат уволнени Румен Радев и Слави Трифонов

75746
на 10.05.2021
Писателят Христо Стоянов разкри за какво трябва да бъдат уволнени Румен Радев и Слави Трифонов
Автор:   ПИК

Тъй като съм официално работодател на политическата класа в България само напомням кои клаузи от Кодекса на труда нарушават и трябва да бъдат уволнени Румен Радев, Слави Трифонов, Мая Манолова, Николай Хаджигенов, Христо Иванов, Бабикян, Атанас Атанасов, Корнелия Нинова. Това коментира на страницата си във Фейсбук писателят Христо Стоянов.

препоръчано

Ето какво пише той: 

Включително за неявяване на работа и разваляне на трудовата дисциплина. Също така и за нерентабилност при имитация на служебните им задължения на работното място:

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателите имат право, без предварително разрешение, свободно да образуват по свой избор организации, които да ги представляват и защитават, както и доброволно да встъпват и да излизат от тях, като се съобразяват само с техните устави.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Организациите на работодателите по предходната алинея представляват и защитават своите интереси чрез колективно преговаряне, участие в тристранното сътрудничество и чрез други действия съгласно закона.
Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Държавата регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище след консултации и диалог с работниците, служителите, работодателите и техните организации в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните.

(2) Представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище полагат усилия за развитие на социалния диалог и сътрудничеството, които да допринасят за:
1. укрепване на взаимното доверие;
2. взаимно зачитане на интересите;
3. утвърждаване на колективното трудово договаряне;
4. повишаване информираността на работниците и служителите;
5. мотивацията на работниците и служителите за активно участие в работния процес;
6. развитие и утвърждаване на корпоративната социална отговорност.

Осъществяване на трудовите права и задължения
Чл. 8. (1) Трудовите права и задължения се осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на законите.
(2) Добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

(4) Трудовите права и задължения са лични. Отказът от трудови права, както и прехвърлянето на трудови права или задължения са недействителни.

Има още, ама само нарушаването на горните клаузи е повод да бъдете уволнени дисциплинарно...
 

Сподели:
Бомба x
5 начина да управляваме емоциите си 5 начина да управляваме емоциите си
ПИК TV x
РАЗКРИТИЕ НА ПИК: В един и същ ресторант - Радев празнува рождения си ден с цигански оркестър, Узунов получава дебелия плик (ВИДЕО/СНИМКИ) РАЗКРИТИЕ НА ПИК: В един и същ ресторант - Радев празнува рождения си ден с цигански оркестър, Узунов получава дебелия плик (ВИДЕО/СНИМКИ)
ново
Днес: 15
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК
Сега
-
четат това